powiększ tekst A A A

czwartek 21.05.2020

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

Informacja dotycząca składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych przymrozkiem

       W związku z wystąpieniem lokalnych przymrozków, które spowodowały uszkodzenia w sadach, plantacjach owocowych i polach uprawnych (ziemniaki, kukurydza i inne) Wójt GminyTrzciana informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych do dnia 25 maja 2020 r. Wnioski powinny być złożone na odpowiednich formularzach załączonych poniżej do Urzędu Gminy Trzciana.

Do wniosku należy załączyć:

1) kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski,

2) wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a. (jeżeli prowadzona jest w gospodarstwie produkcja zwierzęca),

3) mapka zawierająca numery ewidencyjne działek rolnym wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw.

 

Do pobrania:

  • Załącznik nr I- wniosek producenta rolnego (pobierz)
  • Załącznik nr I.2-I.9- załącznik do wniosku producenta rolnego (pobierz)
  • Załącznik nr I.1A i B-zbiorcze zestawienie z kilku gmin (pobierz)

 

 

Wprowadzenie: M.R.