powiększ tekst A A A

piątek 22.05.2020

Kategoria
Pozostałe informacje

Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego - INFORMACJE

 

Informujemy, że  Gmina Trzciana podpisała 08.05.2020 r. dwie umowy na zadania:

1. Dostawa i montaż 48 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Trzciana,

wartość umowy: 883.135,44 zł brutto

termin realizacji: 10 miesięcy od daty podpisania umowy

 

HARMONOGRAM MONTAŻU:

Dla instalacji powyżej 6,5 kW - od 29 maja 2020r. do 31 lipca 2020r.

Dla instalacji do 6,5 kW- od 1 października 2020 do 31 grudnia 2020r.

 

2. Dostawa i montaż 2 szt. instalacji z pompą ciepła powietrzną na potrzeby ciepłej wody użytkowej lub centralnego ogrzewania na terytorium Gminy Trzciana,

wartość umowy: 50.755,68 zł brutto

termin realizacji: 10 miesięcy od daty podpisania umowy

 

HARMONOGRAM MONTAŻU:

Od 01.09.2020r. do 10.12.2020 /możliwa zmiana/

 

Natomiast w dniu 30.04.2020 r. została podpisana umowa z firmą FLEXIPOWER GROUP na:

  1. dostawa i montaż  2 sztuk instalacji solarnych na prywatnych nieruchomościach Mieszkańców.

wartość umowy: 20.900,16 zł brutto

termin realizacji: 10 miesięcy od daty podpisania umowy

 

HARMONOGRAM MONTAŻU:

Od 1 czerwca 2020r. do 31 lipca 2020

 

Wszystkie te instalację trafią do Mieszkańców, którzy zgłosili się do programu. Przypominamy, iż wkład własny Mieszkańca do instalacji wynosi 40% wartości instalacji + podatek VAT od instalacji, a wartość dofinansowania to 60% kosztów instalacji netto.

W momencie otrzymania pisma z wezwaniem do zapłaty, prosimy o wpłacanie wkładu własnego na wskazane konto.

 

 

Wprowadzenie: M.R.