powiększ tekst A A A

poniedziałek 20.07.2020

Kategoria
Pozostałe informacje

Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

       Zarząd Województwa Małopolskiego przekazuje do zaopiniowania Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego obejmującego strefy: Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska.

Projekt dostępny jest stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem e-mailowym: https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje , a ponadto wyłożony jest do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p. 253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00 -16:00 od poniedziałku do piątku.

Uwagi i wnioski do projektu można przesyłać do 27 lipca br. za pomocą formularza internetowego, dostępnego pod adresem: https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje , w formie pisemnej kierując je na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków do Projektu Programu jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

 

Wprowadzenie: M.R.