powiększ tekst A A A

wtorek 21.07.2020

Kategoria
Pozostałe informacje

Staże w ramach projektu „Jutro-już dziś-integracja społeczna i zawodowa w Gminie Trzciana”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie zaprasza Państwa do współpracy w organizacji staży w ramach realizowanego projektu „Jutro-już dziś-integracja społeczna i zawodowa w Gminie Trzciana” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.1, Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

               Jednym z działań projektu jest aktywizacja zawodowa w formie staży u Pracodawcy. Staż u Pracodawcy oznacza nabywanie umiejętności praktycznych w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy.

               Staż zorganizowany w ramach projektu obejmuje około 520 godzin pracy stażysty ( w okresie sierpień-październik) lub około 528 godzin pracy stażysty (w okresie wrzesień-listopad) u Pracodawcy w okresie 3 miesięcy, zgodnie z wcześniej ustalonym programem i harmonogramem stażu. W trakcie odbywania stażu stażysta otrzymywać będzie stypendium finansowane ze środków projektu.

               Kandydaci na staż są rekrutowani spośród uczestników projektu Jutro-już dziś” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.1, Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. Uczestnictwo w stażu pozwoli im na poznanie środowiska pracy oraz uzyskanie cennego doświadczenia zawodowego, każdy ze stażystów będzie miał ukończony szkolenie/kurs w charakterze proponowanego stanowiska pracy.

               Państwo zaś mogą zyskać zdeterminowanego pracownika, którego umiejętności i kwalifikacje być może przekonają Państwa do podjęcia z nim współpracy również po zakończeniu stażu.

               Od strony formalnej, Państwa współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcianie przebiegać będzie w oparciu o regulamin organizacji stażu i umowę o zorganizowanie stażu, określającą termin, a także zakres obowiązków stażysty. Umowa zawierana będzie trójstronnie między Pracodawcą, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcianie, a Stażystą.

               Jeżeli powyższa propozycja współpracy zainteresuje Państwa, uprzejmie proszę o przesłanie krótkiej informacji dotyczącej woli współpracy z tut. Ośrodkiem w zakresie organizacji staży na załączonym druku w terminie do 27 lipca 2020r.- stanowisko fakturzysty, bądź do 23 sierpnia 2020r.- stanowisko opiekunki w żłobku i klubie dziecięcym.

 

 

Przewidywane stanowisko

Liczba stażystów

Termin organizacji stażu dla każdego stanowiska:

Fakturzysta z obsługą programów magazynowych

2

1 sierpnia  2020 - 31 października 2020

Opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym

(zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym)

4

1 września  2020 - 30 listopada 2020

 

 

W razie pytań lub potrzeby uzyskania szczegółowych informacji na temat organizacji stażu uprzejmie prosimy o kontakt z Panią Dorotą Palonek bądź Panią Bogumiłą Bobak pod numerem telefonu 146136002 lub mailowo: projektRPO@gopstrzciana.pl

 

Do pobrania: Wniosek o zawarcie umowy

 

Wprowadzenie: M.R.