powiększ tekst A A A

środa 01.07.2020

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH w Gminie Trzciana

Zadaniem Funduszu Dróg Samorządowych, jest dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych. FDS pozwoli na dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach lokalnych na nowych zasadach począwszy od 2019 roku.
Funkcjonowanie FDS powinno przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także do poprawy oraz zwiększenia atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remont drogi Kamionna Stara Droga

Remont drogi gminnej nr: 580635K odcinek I w km 0+000,00 – 0+040,00; odcinek II w km od 0+250,00 – 1+745,00 w miejscowości Kamionna Gmina Trzciana
Kwota Całkowita: 289 363,10 zł
Dofinansowanie z FDS: 144 681,00 zł
Termin zakończenia 30.06.2021r.
Projekt skierowany do mieszkańców Gminy Trzciana ma na celu poprawę infrastruktury drogowej, komunikacyjnej w gminie Trzciana, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych. W ramach projektu wykonano remont drogi gminnej Kamionna Stara Droga na długości 1535 mb w zakresie wzmocnienia istniejącej podbudowy drogi, wykonaniu nowej nawierzchni drogi, wzmocnieniu istniejących poboczy, wykonania oznakowania pionowego i poziomego drogi.
Prace zostały wykonanie w okresie od 27.08.2020r do 30.06.2021r.

tl_files/content/aktualnosci/2021/08/2021-08-11/FDS Kamionna — kopia.jpg

Zdjęcia z realizacji inwestycji KAMIONNA tutaj

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remont drogi Łąkta Dolna Połrolki

Remont drogi gminnej nr: 580560K w km od 0+420,00 do km 1+367,00 (z wyłączeniem w km 0+420,00 do km 0+480,00) w miejscowości Łąkta Dolna gmina Trzciana.
Kwota Całkowita: 261 608,62 zł
Dofinansowanie z FDS: 114 766,00 zł
Termin zakończenia 30.06.2021r.
Projekt skierowany do mieszkańców Gminy Trzciana ma na celu poprawę infrastruktury drogowej, komunikacyjnej w gminie Trzciana, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych. W ramach projektu wykonano remont drogi gminnej Łąkta Dolna Półrolki na długości 947 mb w zakresie wzmocnienia istniejącej podbudowy drogi, wykonaniu nowej nawierzchni drogi, wzmocnieniu istniejących poboczy, wykonania oznakowania pionowego i poziomego drogi.
Prace zostały wykonanie w okresie od 27,08,2020r do 30.06.2021r.

tl_files/content/aktualnosci/2021/08/2021-08-11/FDS Lakta Dolna — kopia.jpg

Zdjęcia z realizacji inwestycji tutaj

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remont drogi Kierlikówka do Kościoła

„Remont drogi gminnej nr 580588K Kierlikówka - Do Kościoła w km od 0+000 do km 0+884 w miejscowości Kierlikówka, Gmina Trzciana."

Kwota Całkowita: 579 027,50 zł
Dofinansowanie z FDS: 289 469,00 zł
Termin zakończenia 30.06.2021r.
Projekt skierowany do mieszkańców Gminy Trzciana ma na celu poprawę infrastruktury drogowej, komunikacyjnej w gminie Trzciana, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych. W ramach projektu wykonano remont drogi gminnej Kierlikówka do Kościoła na długości 884 mb w zakresie wzmocnienia istniejącej podbudowy drogi, wykonaniu nowej nawierzchni drogi, wzmocnieniu istniejących poboczy, wykonania oznakowania pionowego i poziomego drogi, oraz remont chodnika.
Prace zostały wykonanie w okresie od 09.12.2020r do 30.06.2021r.

tl_files/content/aktualnosci/2021/08/2021-08-11/FDS Kierlikowka — kopia.jpg

Zdjęcia z realizacji inwestycji KIERLIKÓWKA tutaj

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

wk