powiększ tekst A A A

piątek 28.08.2020

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

APEL W SPRAWIE WAŁĘSAJĄCYCH SIĘ PSÓW

       W związku z apelami mieszkańców odnośnie wolno biegających psów, przypominamy wszystkim właścicielom czworonogów o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzciana, do obowiązków właścicieli utrzymujących psy należy stały i skuteczny nadzór nad tymi zwierzętami. Zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem (nie dotyczy to psów ras uznanych za agresywne).
Co więcej, zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

W związku z powyższym apelujemy, aby dostosować się do tych przepisów i nie wypuszczać swoich pupili, aby wolno biegały po okolicy. Przypominamy, że przed nami kolejny rok szkolny, miejmy więc pod kontrolą swoje czworonogi, aby nie wyrządziły nikomu krzywdy. Dbajmy o wzajemne bezpieczeństwo, w szczególności aby dzieci mogły spokojnie pokonywać drogę do swojej szkoły i bez obaw wracać z niej do domu.

 

 

Wprowadzenie: M.R.