powiększ tekst A A A

piątek 28.08.2020

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Informacja dla mieszkańców Kierlikówki i Ujazdu

       Wójt Gminy Trzciana informuje, że na ogłoszony konkurs na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierlikówce nie zgłosił się żaden kandydat. W związku z tym na podstawie przepisów ustawy Prawo Oświatowe, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej PSP w Kielikówce, Wójt Gminy zdecydował o powierzeniu stanowiska dyrektora tej placówki  Pani mgr Izabeli Sroka.

W dniu 27 sierpnia na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Trzciana Pani Izabela Sroka objęła funkcję dyrektora na okres od 1 września 2020r do 31 sierpnia 2021r. 

 

Wprowadzenie: M.R.