powiększ tekst A A A

wtorek 08.09.2020

Kategoria
Pozostałe informacje

UWAGA! Komunikat nr 1 Wójta Gminy Trzciana z dnia 7 września 2020 r. do Mieszkańców przebywających w izolacji i kwarantannie.

       W związku z potwierdzonym zakażeniem SARS CoV-2 w Publicznej Szkole Podstawowej w Leszczynie informuję co następuje:

1.Sposób funkcjonowania PSP w Leszczynie będzie na bieżąco ustalany z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Bochni przez panią Dyrektor PSP w uzgodnieniu z Wójtem Gminy. Informacje dla rodziców na ten temat będzie przekazywać szkoła. Dalsza forma funkcjonowania szkoły uzależniona jest od rozwoju sytuacji epidemicznej.

2.Osoby potrzebujące wsparcia, a pozostające w izolacji lub kwarantannie, mogą – w przypadku braku kogoś z rodziny lub znajomych - uzyskać pomoc w zakresie zrobienia zakupów produktów żywnościowych i lekarstw. Pomoc w tym zakresie zadeklarowali druhowie z OSP Leszczyna , kontakt tel. 608 339 244.

3.Wsparcie instytucjonalne zgodnie z obowiązującymi procedurami zapewnia w razie potrzeby GOPS w Trzcianie w uzgodnieniu z Sanepidem w Bochni. Ponadto osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego lub pomocy pracownika socjalnego mogą kontaktować się z GOPS w Trzcianie tel. 14 6136002 w godzinach 7:30 - 15:30.

4.Urząd Gminy w Trzcianie oraz pozostałe jednostki organizacyjne gminy funkcjonują na dotychczasowych zasadach.

Przypominam!!! W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii obsługa Interesantów w Urzędzie Gminy w Trzcianie odbywa się przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa uwzględniających uwarunkowania sanitarno-epidemiczne (wydzielone stanowiska na parterze do obsługi Interesantów, obowiązkowe maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny).

Mając na uwadze zagrożenie epidemiczne związane z pandemią COVID-19, w trosce o Państwa bezpieczeństwo zachęcam do zdalnej formy komunikacji. Z trybu obsługi bezpośredniej w Urzędzie Gminy w Trzcianie powinny korzystać osoby nieposiadające możliwości załatwienia sprawy elektronicznie lub w sprawach, w których obecność jest konieczna.

Apeluję do wszystkich Mieszkańców gminy o odpowiedzialność w postępowaniu pod względem zachowywania zasad sanitarnych i środków ostrożności zalecanych przez służby sanitarne i Ministerstwo Zdrowia. Proszę o zachowanie spokoju, cierpliwość i wzajemną pomoc.

Aktualne zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia znajdują się pod adresem :www.gis.gov.ploraz www.mz.gov.pl


Wójt Gminy Trzciana
Cezary Stawarz

 

JD.

Wprowadzenie: M.R.