powiększ tekst A A A

piątek 11.09.2020

Kategoria
Pozostałe informacje

II Gminne Dożynki

W niedzielę (6 września) w Trzcianie o godz. 11.00 odbyły się II Dożynki Gminne. To piękne święto wszystkich mieszkańców ale w szczególności rolników, które wieńczy ich całoroczny trud rozpoczęło się od wspaniałego korowodu wieńców dożynkowych, który wyruszył spod parkingu ZPO na uroczystą mszę do kościoła parafialnego w Trzcianie. Szczególnie w tym dniu dziękowaliśmy  za wszystkie plony i owoce tegorocznego lata. Widocznym znakiem tej wdzięczności były przyniesione przez poszczególne sołectwa dary:

  1. Wieniec dożynkowy w imieniu sołectwa Kamionna złożyła delegacja KGiG ,, Gościnna Kamionna”. Wieniec wykonany ze zbóż, ziół i kwiatów , w kształcie korony z obrazem kanonizacyjnym  Świętego Jana Pawła II w setną rocznicę urodzin oraz wizerunkiem ks. Jana Jarosza- budowniczego i pierwszego proboszcza parafii Kamionna w jego 80 rocznicę śmierci.
  2. Reprezentacja KG ,, Mamy z pomysłem” z Kierlikówki przyniosła w darze  kosz owoców.
  3. Sołectwo Leszczyna wraz z przedstawicielami wszystkich działających ugrupowań na terenie wsi Leszczyna złożyła w darze kosz kwiatów i ziół.
  4. Delegacja KGiG ,, Dar serca” z Łąkty Dolnej przyniosła kosz warzyw.
  5. Reprezentacja KGiG z Rdzawy złożyła w darze wino
  6. Sołectwo Trzciana reprezentowane przez Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet przyniosła w darze chleb
  7. Wieniec dożynkowy wykonany ze zbóż i kwiatów z Hostią i Krzyżem w imieniu sołectwa z Ujazdu  15 sierpnia złożyła delegacja KGiG  ,,Przyjazny Ujazd”.

          Naszą wdzięczność wyraziliśmy również w ufnej modlitwie podczas  Mszy Świętej powierzając wszystkich pracujących na roli , w szklarniach i sadach opiece i wstawiennictwu Matki Bożej. Podczas dożynek ks. proboszcz Władysław Midura poświęcił chleb, a także kosze warzyw i owoców. Po nabożeństwie miejscowe Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich jeszcze raz zaprezentowały swój barwny korowód oraz częstowały przybyłych mieszkańców swymi wypiekami. Wójt Gminy Trzciana Pan Cezary Stawarz  w imieniu całej gminnej społeczności wyraził swoją wdzięczność strudzonym całoroczną pracą rolnikom. Podkreślił, że praca rolnika jest trudna i niebezpieczna. I mimo, że  jest coraz bardziej ulepszana, to i tak to wszystko, co na tej ziemi się urodzi jest w rękach Boga”. Rzadko  zdarza się taki rok, w którym pogoda w pełni sprzyjałaby rolnikom. Często muszą się zmagać z suszą lub zbyt obfitymi opadami, a coraz częściej również z niebezpiecznymi burzami i powodziami.

Dziś nie tylko świętujemy zakończenie żniw ale z szacunkiem i uznaniem myślimy  o naszych rolnikach i modlimy się, aby na naszym stole nie zabrakło chleba. Niech ta piękna uroczystość będzie okazją, aby wyrazić wdzięczność Panu Bogu za dar  plonów, kwiatów, owoców i warzyw – powiedział Pan Wójt.

            

        Na zakończenie Pan Wójt wyraził słowa uznania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych dożynek: Przewodniczącej Rady Gminy Pani Renacie Paruch, Kołom Gospodyń i Gospodarzy, sołtysom, strażakom, delegacjom z poszczególnych sołectw oraz kapeli ludowej z Kamionnej, która uświetniła swoim występem tę uroczystość - dając nam wszystkim możliwość przeżycia tego dnia godnie  i z radością.

               Szczególne słowa podziękowania skierował na ręce Księdza proboszcza Władysława Midury oraz ks. katechety Krzysztofa Ceglarza za uroczyste odprawienie Mszy Świętej. Dziękujemy!

 

Link do filmiku


Wprowadzenie: M.R.