powiększ tekst A A A

czwartek 17.09.2020

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Konsultacjie z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"

       Wójt Gminy Trzciana informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"
W konsultacji mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.)
Propozycje zmian i uwag do projektu programu można zgłaszać na załączonym formularzu w formie pisemnej i złożyć na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Trzciana pok. nr 1.14 w godz. pracy urzędu.
Termin konsultacji ustala się od 17-09-2020r. do 21-09-2020r.

Program współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi TUTAJ

 

Wprowadzenie: M.R.