powiększ tekst A A A

wtorek 06.10.2020

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

Ćwiczenie systemu alarmowego

  ĆWICZENIE RENEGADE - informuję, że w dniach 6 – 9 października 2020 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy ( sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Organizatorem ćwiczenia jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Ćwiczenia odbędą się na terenie całego kraju.

       Podczas ćwiczenia mogą być przekazywane do gminy  komunikaty ostrzegawcze dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

 Jeżeli taki komunikat zostanie przekazany do naszej gminy, również na naszym terenie zawyją syreny alarmowe

Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń  i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

Przypominam, że modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty oznacza ogłoszenie alarmu, natomiast trzyminutowy sygnał ciągły oznacza odwołanie alarmu.

Trzciana  06.10.2020 r.

                                                                                                        Wójt Gminy Trzciana

                                                                                                             Cezary Stawarz

 

Opracowanie:Dudek J.

Wprowadzenie: M.R. 

 

 

 

 

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

 

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

akustyczny system

alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał

alarmowy

 

Ogłoszenie

alarmu

Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

………………dla ……………………….

Znak żółty w kształcie trójkąta lub
w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

 

Odwołanie

alarmu

Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

………………dla ……………………….

 


 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

 

Lp.

Rodzaj

komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

akustyczny

system alarmowy

środki masowego

przekazu

akustyczny

system alarmowy

środki masowego

przekazu

 

Uprzedzenie

o zagrożeniu

skażeniami

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie ………........... około godz. …..… min ……… może nastąpić skażenie

…………………………………………..

(podać rodzaj skażenia)

w kierunku …………...............................

(podać kierunek)

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu …………..

………………………………………

(podać rodzaj skażenia)

dla ………………….……………….

 

Uprzedzenie

o zagrożeniu

zakażeniami

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia
o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu …………..

………………………………………

(podać rodzaj zakażenia)

dla …………………………………..