powiększ tekst A A A

środa 07.10.2020

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

RELACJA Z XV SESJI RADY GMINY TRZCIANA

XV sesja Rady Gminy Trzciana odbyła się w dniu 30 września 2020r. o godz. 9.00  w Świetlicy Gminnej w Trzcianie.
 

Na sesji przeprowadzona została m.in. analiza wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach i stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego w warunkach zagrożenia epidemicznego - informacje te przedstawili dyrektorzy poszczególnych szkół, przybyli na sesję.

W czasie obrad radni przyjęli wszystkie uchwały, zaplanowane porządkiem obrad. Dodatkowo - po rozszerzeniu tego porządku i przeprowadzonej dyskusji uchwałą wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu budynku Ośrodka Zdrowia w Trzcianie na okres 4 lat z przeznaczeniem na wykonywanie działalności medycznej przez dotychczasowych najemców.

Przyjęta została również informacja o wykonaniu budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020r..

W punkcie dot. spraw bieżących omówiono m.in. aktualne tematy związane z funkcjonowaniem gminy, realizacją inwestycji i potrzebami remontowymi na drogach na terenie gminy. Spora część obrad dotyczyła spraw związanych
z działalnością świetlic wiejskich oraz z planowaną na terenie gminy inwestycją w zakresie budowy stacji telefonii komórkowej.

Obrady sesji pod linkiem, przyjęte uchwały w BIP/ Rada/

 

Wprowadzenie: M.R.