powiększ tekst A A A

poniedziałek 26.10.2020

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE NA XVI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 29 października 2020r. o godz. 17;00 w Urzędzie Gminy w Trzcianie zwołuję XVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Trzciana,
  proponując porządek obrad jak w załączeniu.

 

PORZĄDEK OBRAD
XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Trzciana
29 października 2020r. godz. 17;00 - Urząd Gminy w Trzcianie

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad oraz protokołu
    z poprzedniej sesji Rady Gminy.
  2. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Trzciana
  4. Przyjęcie uchwały zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzciana
  5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
  6. Sprawy bieżące.

Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy.

 


Sesja odbędzie się w trybie zdalnym w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Renata Paruch

 

 

 

 

Otrzymują:
1.  Radni Gminy Trzciana.
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020r.
poz. 713/ pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Klauzula

Wprowadzenie: M.R.