powiększ tekst A A A

poniedziałek 02.11.2020

Kategoria
Pozostałe informacje

KOMUNIKAT - zawieszenie osobistego świadczenia nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego

       Starostwo Powiatowe w Bochni  informuje, że w wszystkich Punktach na terenie Powiatu Bocheńskiego zawiesza się osobiste świadczenie nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego  w okresie od 12 października do 30 listopada w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

                                                                                                                                                          

Udzielanie porad za pomocą środków komunikacji na odległość będzie możliwe poprzez telefon lub email.

Aby skorzystać z darmowej porady prawnej lub obywatelskiej, należy umówić się dzwoniąc pod numer tel. 14 615 37 92 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Bochni, gdzie uzyska się  informacje co do dalszego sposobu postępowania.

Podstawa prawna art. 28a. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.).

 

Bochnia  30.10.2020 rok

Wprowadzenie: M.R.