powiększ tekst A A A

piątek 06.11.2020

Kategoria
Pozostałe informacje

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego 2021-2030

Powiat Bocheński zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego 2021-2030. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie do 12 listopada 2020 roku.

Konsultacje są przeprowadzane w formie konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych, gdzie każdy z Państwa może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego projektu wypełniając formularz uwag.

Dokument będący przedmiotem konsultacji można pobrać poniżej.

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest włączenie do pracy nad projektem Strategii jak najszerszego grona Mieszkańców Powiatu Bocheńskiego i Partnerów społeczno-gospodarczych oraz uzyskanie opinii dotyczących wizji, misji, celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań dotyczących rozwoju Powiatu Bocheńskiego do 2030 roku

 

 

Wprowadzenie: M.R.