powiększ tekst A A A

czwartek 19.11.2020

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Informacja Urzędu Gminy w Trzcianie

W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców i pracowników Urzędu związane z zagrożeniem spowodowanym wirusem SARS Cov-2,   Urząd Gminy w Trzcianie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół pracują nadal w systemie zamkniętym.  Pracownicy Urzędu załatwiają sprawy zdalnie. Bezpośredni kontakt z Interesantami jest ograniczony do wyjątkowych przypadków.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu  można złożyć:

– elektronicznie: Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

– za pośrednictwem Poczty Polskiej/innego operatora pocztowego adresując pisma: Urząd Gminy w Trzcianie,  32-733 Trzciana 302

– wrzucając pismo do pojemnika umieszczonego na dolnym korytarzu w budynku Urzędu Gminy ( wejście dla Interesantów).

W przypadku konieczności osobistej wizyty w Urzędzie Gminy w Trzcianie (tj. rejestracja zgonu, wydanie dowodu osobistego lub inne bardzo ważne sprawy wymagające osobistego kontaktu) prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym,         z którym zostanie ustalony termin i sposób załatwienia sprawy.

Bezpośrednia obsługa  będzie realizowana  po wcześniejszym kontakcie  telefonicznym:

– Urząd Gminy w Trzcianie (Dziennik Podawczy): 14 648 44 20,

– Urząd Gminy w Trzcianie (USC, Działalność Gospodarcza):  14 648 44 31,

– Urząd Gminy w Trzcianie (Inwestycje, Środowisko): 14 648 44 33, 14 648 44 36,

– Urząd Gminy w Trzcianie ( Rolnictwo, Nieruchomości): 14 648 44 34,

– Urząd Gminy w Trzcianie (Podatki): 14 648 44 35,

– Urząd Gminy w Trzcianie ( Dowody osobiste, Ewidencja ludności) : 14 648 44 27,

– Gminny Zespół Obsługi Szkół:  14 648 44 28, 14 648 44 38

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 14 613 60 02.

Kontaktować można się także e-mailowo :

Urząd Gminy : urzad@trzciana.pl 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: gops.trzciana@gmail.com

Gminny Zespół Obsługi Szkół : gzos@trzciana.pl 

Wprowadzone zasady  mają pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 .

Dziękuję za wyrozumiałość i współpracę.

 

 

Wójt Gminy Trzciana

   Cezary Stawarz

 

 

Opracowanie :JD

Wprowadzenie: M.R.