powiększ tekst A A A

czwartek 19.11.2020

Kategoria
Pozostałe informacje

POWSTAJE MONOGRAFIA WSI ŁĄKTA DOLNA

        Kiedy w 2012 roku została wydana drukiem praca monograficzna „Osiem wieków Trzciany” nikt z zespołu redakcyjnego, którym kierował Tadeusz Olszewski, nie przypuszczał, że będzie się cieszyć bardzo dużym zainteresowaniem Czytelników.

Osiem lat później w Łąkcie Dolnej zrodziła się inicjatywa napisania pracy monograficznej o tej właśnie wiosce, której przynależność administracyjna i parafialna zmieniała się w ciągu historii kilkakrotnie.


Trudu napisania tej monografii zatytułowanej „Łąkta Dolna dawniej i dziś” podjął się emerytowany nauczyciel historii, regionalista, działacz społeczny, autor kilku serwisów internetowych oraz książek i artykułów o treści historycznej – Tadeusz Olszewski. Przedsięwzięciu patronują: Wójt Gminy Trzciana - Cezary Stawarz oraz Rada Sołecka wsi Łąkta Dolna, a w jej imieniu członek tego organu – Tomasz Babral.


    - W publikacji przedstawiamy wiele zasłużonych i ciekawych postaci, opisujemy wybrane dziedziny życia. Wiele fotografii i informacji będziecie mogli Państwo zobaczyć po raz pierwszy, ponieważ były do tej pory znane jedynie w prywatnych zbiorach. Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tej książki każdy wzbogaci swoją wiedzę o swojej kochanej miejscowości, a może dołoży starań, aby poszukać i poszerzyć naszą wiedzę historyczną na temat wydarzeń, mieszkańców, zbiorów. Mamy nadzieję, że duma z bycia mieszkańcem Łąkty Dolnej  będzie w Was mocniejsza jak nigdy dotąd - to cele jakie stawiamy przed państwem – pisze we wstępie Tomasz Babral.


Materiału tekstowego nie brakuje, gorzej jest z materiałem ilustracyjnym. Dlatego serdecznie prosimy Mieszkańców Łąkty Dolnej, a także osoby z nią związane o udostępnienie archiwaliów. Zapytajcie rodziców, ciotki, wujków, babcie, dziadków, znajomych i krewnych o materiały archiwalne (zdjęcia, wspomnienia, opowieści, wycinki prasowe, przedmioty... wszystko co może pomóc opowiedzieć ciekawą historię naszej Małej Ojczyzny.

Wiosko ty moja, wiosko ukochana
U ciebiem pracował od wczesnego rana
Gdy zmierzch dnia mego zawrze mi powieki
Niech ślad mej pracy zostanie na wieki.”

Niech te słowa, pochodzące z „Kroniki Łąkty Dolnej” (której pomimo wielu poszukiwań nie udało nam się odnaleźć) prowadzonej przez pisarza gromadzkiego Andrzeja Kowalskiego, a zachowane dzięki wycinkowi prasowemu, staną się mottem naszych, wspólnych działań.  

Do końca grudnia br. oczekujemy na przesłanie na adres spzz316org@o2.pl wspomnianych wyżej materiałów opisanych i zeskanowanych w dobrej rozdzielczości (minimum 600 DPI).

 

Prosimy, także o dołączenie oświadczenia o następującej treści:

Ja, niżej podpisany/a ......................................................................................, zgadzam się na:

a) nieodpłatne wykorzystanie udostępnionego przeze mnie w formie zdjęcia (skanu) materiału archiwalnego do wydawnictwa "Łąkta Dolna dawniej i dziś",
b) nieodpłatne wykorzystanie udostępnionego przeze mnie materiału archiwalnego na materiałach promocyjnych związanych z książką oraz stronie internetowej gminy Trzciana.
c) wprowadzania utrwalania i zwielokrotniania materiałów cyfrową techniką zapisu komputerowego (na płycie CD/DVD, przenośnych nośnikach pamięci typu pendrive, na dysku komputerowym jak i innych nośnikach oraz w sieci internetowej.

Miejscowość: ...................................... Data .........................................

Podpis: ................................................

 

OŚWIADCZENIE do pobrania: TUTAJ

W przypadku braku możliwości zeskanowania prosimy o kontakt e-mailowy (spzz316org@o2.pl).
Tomasz Babral
Tadeusz Olszewski


Foto: Jedna propozycja okładki książki

 

Wprowadzenie: M.R.