powiększ tekst A A A

piątek 20.11.2020

Kategoria
Pozostałe informacje

Remont cmentarzy wojennych w Łąkcie Dolnej

                  W dniu 20 października br. przy udziale przedstawicieli Wojewody Małopolskiego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Wójta Gminy Trzciana odbył się odbiór prac na trzech cmentarzach wojennych nr 305, 306 
i 307 z I wojny światowej w miejscowości Łąkta Dolna.

Założeniem projektu były prace polegające na wymianie drewnianych ogrodzeń w tym zdemontowanie i przygotowanie drewnianych nowych przęseł wraz z ich pomalowaniem. Prace zaplanowane na przełomie miesiąca kwietnia i maja  wykonywać miała grupa żołnierzy niemieckich. Niestety ze względu na epidemie panującą
w kraju, plany musiały zostać zmienione. Ostatecznie prace montażowe wykonano na zlecenie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Całość prac została pokryta z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 39939,11 zł.

 

 Wprowadzenie: M.R.