powiększ tekst A A A

środa 25.11.2020

Kategoria
Pozostałe informacje

Prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym w Leszczynie

       Cmentarz  z okresu I Wojny Światowej w Leszczynie to jedna z największych nekropolii z tego okresu na terenie bocheńszczyzny. W latach 1996 -2000, 2002,2009 wykonano generalny remont tego obiektu, natomiast w 2017 roku zrobiono opaskę żelbetową ogrodzenia, które zaczęło pękać. Cmentarz został w 2020 roku wpisany do rejestru zabytków.

Na zlecenie gminy opracowany został Program prac konserwatorskich dla tego obiektu, który ustala nowy zakres prac konserwatorskich oraz sposób ich wykonania. W dniu 24 listopada 2020 roku odbył się odbiór pierwszych prac konserwatorskich, którego dokonała komisja z udziałem Wójta Gminy Trzciana, inspektora Urzędu Gminy w Trzcianie, Wykonawcy prac oraz Inspektora nadzoru.

Z uwagi na epidemię, odbiór i akceptacja prac przez Małopolski Urząd Wojewódzki i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nastąpi zdalnie. Konserwacji poddane zostały te elementy żeliwne i betonowe ( krzyże i stele), które były najbardziej zniszczone.

Całkowita wartość prac i opracowania Programu prac konserwatorskich wyniosła 30.209,45zł, w tym 30.000zł  z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Małopolskiego.

 

Tekst i foto:JD

Wprowadzenie: M.R.