powiększ tekst A A A

poniedziałek 14.12.2020

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Zakończenie prac remontowych w Remizie w Kamionnej

       Remiza OSP w Kamionnej została wybudowana w 1946 roku. Drewniana strażnica stała w innym miejscu (w sąsiedztwie mostu pod szkołą). Taką też budowlę w całości druhowie przewieźli na przodkach (przodek - to przednia część wozu konnego) w okolice starej szkoły przy krzyżu.

Murowana remiza strażacka stanęła w 1972 r. w miejscu, w którym stoi dzisiaj. Wydarzenia te, to wycinki ciekawej historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionnej, którą tworzą pracowici i sympatyczni Mieszkańcy tej miejscowości.

Kolejny historyczny etap remiza strażacka przechodzi obecnie. Prowadzony jest bowiem kapitalny remont pomieszczeń, z których korzystają druhowie w czasie przygotowania do działań ratowniczych, a także gdy wracają po zakończeniu akcji ratowniczych.

W miniony piątek 4 grudnia 2020 r. odbyło się uroczyste przekazanie do użytku gruntownie odnowionej sali szkoleniowej, pomieszczeń socjalnych i przebieralni. Pomieszczenia te zyskały także nowe wyposażenie. W ramach remontu wymieniono instalację elektryczną w całym budynku. Koszt remontu wyniósł 90.000zł, w tym 60.000zł to dofinansowanie z budżetu Gminy Trzciana, natomiast 30.000zł dopłaciło Województwo Małopolskie.

Dzięki pomocy Pani Przewodniczącej Renaty Paruch, dodatkowo udało się uzyskać środki z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego na wyposażenie remizy w wysokości 16.000zł. Oczywiście całkowity koszt remontu jest o wiele wyższy, ponieważ obejmuje jeszcze wkład pracy jaki włożyli strażacy przy tym remoncie oraz sympatycy i sponsorzy, którzy pomagali własną pracą, ofiarowanym materiałem, transportem itd. Budynek remizy już wcześniej został ocieplony, a od roku posiada centralne ogrzewanie gazowe, co pomoże w utrzymaniu odpowiednich warunków użytkowania. Wszystkie te działania, a także planowany jeszcze remont garażu, podniosą komfort pracy druhów strażaków, oraz poprawią warunki przechowywania sprzętu strażackiego.

Dziękujemy strażakom i wszystkim osobom, które przyczyniły się do remontu remizy.

 

Tekst:  J.Dudek

 

Informacja o osobach, które wykonywały prace w czynie społecznym na rzecz remontu remizy ( materiał otrzymany od OSP Kamionna):
- Pan Mirosław Maciejasz oraz Dominik Maciejasz wykonali nieodpłatnie nową kompletną instalację elektryczną budynku remizy
- Pan Marek Pytel pomagał nieodpłatnie przy pracach wykończeniowych.
- Najwięcej pracy w czynie społecznym z pośród wszystkich druhów OSP Kamionna wykonali druhowie Mariusz Kasiński oraz Andrzej Furtak, ponadto przy pracach pomagali strażacy: Kamil Kasiński, Kuba Kasiński, Daniel Kasiński, Krystian Sędzik, Kamil Sędzik, Wojciech Cichoń, Daniel Maciejasz, Mateusz Mucha, Szczepan Giza.
- Druh Paweł Giza ze swoją firmą budowlaną wykonał w czynie społecznym sufit podwieszany pomieszczenia świetlicy.
- Firma Kącik Meblowy, Paweł Zborowski oraz Krzysztof Zborowski wykonali stolarkę kuchenną w koszcie zakupu materiału
- Paweł Giza, Krzysztof Wiśniowski, Daniel Kasiński, Kuba Kasiński wykonali regały na sprzęt strażacki w koszcie zakupu materiału
- Tomasz Nowak przekazał nam wyposażoną skrzynkę narzędziową wraz z podręcznym sprzętem burzącym
/ materiał otrzymany od OSP Kamionna/

 

Wprowadzenie: M.R.