powiększ tekst A A A

poniedziałek 14.12.2020

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Kolejne laptopy trafią do szkół

       Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził wyniki oceny formalnej wniosków w projekcie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych".


Wśród wniosków ocenionych pozytywnie znalazł się wniosek Gminy Trzciana, opiewający na kwotę 74 997,41 zł.

Dzięki pozyskanym funduszom kolejne laptopy umożliwiające prowadzenie edukacji zdalnej trafią do uczniów naszych szkół. Za otrzymane środki Gmina planuje zakupić 21 laptopów, które będą wykorzystywane do prowadzenia lekcji on-line. Zakup sprzętu zostanie sfinalizowany po podpisaniu umowy z samorządem Województwa.

 

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych" to projekt, którego głównym celem jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

 

 

Wprowadzenie: M.R.