powiększ tekst A A A

środa 23.12.2020

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE NA XVIII Sesję Rady Gminy Trzciana

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 28 grudnia 2020r. o godz. 18.00 zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Trzciana, proponując porządek obrad jak w załączeniu.


W związku z aktualna sytuacją epidemiczną udział mieszkańców w obradach zostaje ograniczony - sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
Transmisja z sesji -  tutaj.

 

PORZĄDEK OBRAD
XVIII Sesja Rady Gminy Trzciana
28 grudzień 2020r. godz. 18;00 - Urząd Gminy w Trzcianie

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad oraz protokołu
  z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 2. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2020r.
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020r.
 5. Przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2021r.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021r.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 8. Uchwalenie planu pracy Komisji Rady Gminy Trzciana na 2021 rok
 9. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy Trzciana na 2021 rok.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany punktowej „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzciana"
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Trzciana na lata 2021- 2025
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące.

Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Renata Paruch

 

KLAUZULA

 

Wprowadzenie: M.R.