powiększ tekst A A A

czwartek 31.12.2020

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Relacja z XVIII sesji Rady Gminy

       Ostatnia w tym roku kalendarzowym sesja Rady Gminy Trzciana odbyła się w dniu 28 grudnia 2020r. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne została przeprowadzona w formie zdalnej , przy udziale wszystkich radnych.  Po stwierdzeniu prawomocności obrad i przyjęciu ich porządku, Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz przedstawił informację na temat swojej działalności międzysesyjnej.

   Sprawy ujęte w porządku obrad zostały wcześniej szczegółowo omówione i przeanalizowane na posiedzeniu Komisji w dniu 22 grudnia br.

  Najważniejszym zrealizowanym punktem obrad było przyjęcie budżetu Gminy Trzciana na 2021r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Rada Gminy Trzciana jednogłośnie przyjęła projekt budżetu na 2021 rok przedstawiony przez Wójta Gminy Cezarego Stawarza jak i Panią Skarbnik Iwonę Dudek. Budżet Gminy Trzciana na 2021 rok zakłada wykonanie wielu nowych inwestycji, a także kontynuację ważnych zadań, które są już w trakcie realizacji.

 

Pozostałe uchwały, które zostały przyjęte jednogłośnie przez Radę Gminy to :

 

Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2020r.

 

Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana
na 2020r.

 

Przyjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Uchwalenie planu pracy Komisji Rady Gminy Trzciana na 2021 rok.

 

Uchwalenie planu pracy Rady Gminy Trzciana na 2021 rok.

 

Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany punktowej „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzciana".

 

Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Trzciana na lata 2021- 2025.

 

 

Po przyjęciu wszystkich uchwał sprawach bieżących radni poruszali ważne tematy oraz pytania i prośby do Pana Wójta. Na zakończenie obrad Pan Wójt Cezary Stawarz oraz Przewodnicząca Rady Gminy Trzciana Renata Paruch złożyli wszystkim radnym jak i innym osobom biorącym udział w Sesji najserdeczniejsze życzenia na nadchodzący Nowy Rok 2021: zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, jak najwięcej dobrych chwil, spełnienia marzeń, realizacji planów zarówno tych osobistych jak i dotyczących całej naszej społeczności oraz dużo siły, bo od niej zależy jaki będzie ten rok.

Pani Przewodnicząca podziękowała za bardzo dobrą współpracę Panu Wójtowi, Pani Skarbnik i pracownikom Urzędu Gminy, Radzie Gminy oraz wszystkim mieszkańcom za wsparcie, życzliwość, dobre słowo, każdą zrealizowaną i rozpoczętą inwestycję oraz wszelkie działania i inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju naszej gminy. Oby nigdy nie zabrakło wzajemnego szacunku i zrozumienia, nadziei na lepsze jutro i wiary w pokonanie trudności. Tylko wspólnie , wspierając się nawzajem możemy wiele osiągnąć. Wszystkiego dobrego. Szczęśliwego Nowego Roku! Na tym zakończono obrady XVIII sesji Rady Gminy.

  

 

Z powyższymi uchwałami można zapoznać się na stronie BIP link

Pełna relacja obrad w zakładce na stronie internetowej gminy link

 

 

Wprowadzenie: M.R. 

Trzciana, dnia 31.12.2020r. 

 

 

Foto relacja: