powiększ tekst A A A

wtorek 26.01.2021

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Podsumowanie pracy Samorządu Gminy Trzciana w 2020 roku

       Szanowni Państwo, za nami drugi rok działalności Samorządu Gminy Trzciana, czas więc na podsumowanie tego co udało się zrealizować oraz podziękowania.
Mimo, że ostatnie miesiące były dla nas czasem próby i mierzenia się z nowymi wyzwaniami, które stawiały przed nami izolacja i różnego rodzaju ograniczenia, to trzeba przyznać, że był to rok bardzo udany i mimo wszystko udało nam się wspólnie wiele osiągnąć. Cieszy fakt, że udało się zrealizować bardzo dużo inwestycji i pozyskać dodatkowe dotacje.

INWESTYCJE

1. II etap modernizacji drogi powiatowej w Kierlikówce.
Jedną z ważniejszych realizowanych na terenie gminy inwestycji drogowych była inwestycja związana z przebudową drogi powiatowej od zakrętów w Kierlikówce do Łąkty Górnej. Udział finansowy to: 60% województwo, 20% powiat i 20% gmina. Prace zakończono we wrześniu 2020 r. Wartość prac to ok. 2,5 mln, dotacja w wysokości 60% pochodziła z Urzędu Wojewódzkiego. Koszt po stronie Gminy Trzciana wyniósł 940 tysięcy złotych z czego 817 tysięcy złotych stanowiło dotację z tarczy rządowej, pozostałą część sfinansował powiat bocheński.
Prace obejmowały stabilizację podbudowy jezdni, układanie krawężników drogowych i korytek odwadniających.

2. Modernizacja drogi Trzciana – Srokówka.
W czerwcu 2020 r. została zakończona modernizacja drogi Trzciana - Srokówka. Wartość zadania wynosi 568 tys. zł, z czego 70% stanowią środki Wojewody Małopolskiego.

3. Przebudowa Drogi Wojewódzkiej 966 w Trzcianie i Leszczynie
Zadanie polegało na wymianie nawierzchni, wykonaniu dodatkowego pasa zjazdowego na drogę powiatową oraz budowie przejść dla pieszych wraz z oświetleniem. Wartość zadania 1,1 mln wkład gminy 70 tysięcy złotych.

4. REMONT DROGI LESZCZYNA-KALISÓWKA
We wrześniu 2020 r. została odebrana kolejna inwestycja - remont drogi Leszczyna - Kalisówka. Modernizacja odcinka o długości 245 m kosztowała ponad 126 tysięcy zł, z czego 51 180 tyś. pozyskaliśmy, ze środków budżetu Województwa Małopolskiego na modernizację dróg. W ramach zadania położono nową nakładkę asfaltową, poszerzono i umocniono pobocza oraz na części odcinka wykonano korytka ściekowe.

5. Ujazd remont dwóch dróg.
Wykonano remont dwóch dróg gminnych Ujazd- Biros oraz Ujazd-Leśniak.
Zadanie to zostało zrealizowane ze środków budżetu gminy przeznaczonych na Fundusz Sołecki.

6. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy zakończona.
Zakończyły się prace budowlane o wartości 6 mln zł. związane z rozbudową Urzędu Gminy oraz dokonano odbioru technicznego budynku. Do budynku została przeniesiona Gminna Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury i Turystyki oraz wkrótce swoje pomieszczenia zajmie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

7. Zakup działki przy świetlicy i OSP w Leszczynie.
W dniu 3 sierpnia 2020 r. udało się kupić działkę przy Świetlicy w Leszczynie. Kwota zakupu wyniosła 77 tyś zł. W ten sposób powiększyliśmy gminny zasób nieruchomości.

8. 3 mln na utworzenie świetlic w szkołach, czyli realizacja projektu ,, Kuźnia talentów”
Gmina Trzciana pozyskała 3.092.482 zł dotacji na utworzenie świetlic w szkołach:
w Trzcianie, Leszczynie, Kamionnej, Łąkcie Dolnej i w Kierlikówce. Całkowita wartość projektu wynosi 3.356.482 zł. Realizację zadania rozpoczęto od 14 września 2020 r. Projekt dotyczy organizacji czasu wolnego dla dzieci i będzie trwał 3 lata. Świetlice będą czynne 5 godzin. W ramach zadania realizowane są zajęcia z robotyki, informatyki, j. angielskiego i niemieckiego, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia wyrównawczo -kompensacyjne oraz zajęcia z psychologiem. Przedmiotowe sale zostały doposażone w niezbędny sprzęt, w planie są również 3 wycieczki, ciepły posiłek, a także zatrudniono 2 osoby do opieki. Obecnie zajęcia w związku z COVID są zawieszone.

9. Otwarcie Klubu Dziecięcego ,, Maja"w Leszczynie.
W dniu 20 lutego 2020r. odbyło się oficjalne otwarcie Gminnego Klubu Dziecięcego "Maja" w Leszczynie. Klub rozpoczął swoją działalność w styczniu 2020 r. Zadanie opiewało za łączną kwotę 350 tyś z czego 80 % stanowiło dotację Wojewody.
Obecnie są jeszcze wolne miejsca.

10. Nowy Oddział Przedszkolny w Trzcianie.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Gmina Trzciana realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Nowy oddział przedszkolny w Trzcianie”.
Celem projektu jest utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz organizację dodatkowych zajęć wyrównujących szanse i kształtujących kompetencje kluczowe dla 125 dzieci
w okresie od 01.02.2020 - 31.08.2021, r. a także organizując doskonalenie zawodowe dla 8 nauczycieli.
Dofinansowanie projektu z UE - 712.895,71 zł
Całkowita wartość projektu - 852.820,71 zł
Projekt obejmuje realizację działań:
- Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń, utworzenie placu zabaw, wyposażenie pomieszczeń, utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci oraz realizacja dodatkowych zajęć.

11. Dotacja na 91 laptopów do nauki zdalnej.
W 2020 roku trzykrotnie otrzymaliśmy dodatkowe środki na zakup laptopów niezbędnych do nauki zdalnej dla szkół podstawowych w naszej gminie. W ramach projektu grantowego „Zdalna szkoła” otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł. Zakupiono 27 laptopów. W ramach drugiego projektu otrzymaliśmy 95 000,00 zł ,za które zakupiono 43 laptopów. Za otrzymaną kwotę 74 997,41 zł gmina planuje zakupić 21 laptopów. W sumie Gmina Trzciana w czasie epidemii otrzyma 91 laptopów.

12. Nowa karetka w trzcianie.
Sprzęt zakupiono ze środków Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej dla Szpitala w Bochni a następnie karetkę zadysponowano do Trzciany.
Nowy Mercedes 319 CDI to mała intensywna terapia. Pojazd ma wszystko co potrzebne, aby pomóc pacjentowi w stanie zagrożenia życia.
Pieniądze pochodzą z Funduszy Europejskich oraz budżetów państwa i województwa.
Pomoc w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej obejmuje m.in. 120 mln zł w pakiecie medycznym dla małopolskich szpitali i jednostek zdrowia na sprzęt i wyposażenie niezbędne do skutecznej walki z pandemią. Szpital Powiatowy w Bochni otrzymał prawie 2 mln zł.

13. Nowa stacja paliw.
Od dnia 22 lutego 2020 r. na placu po Kółku Rolniczym w Trzcianie działa stacja paliw obsługiwana przez firmę „Tom System”.

Nowe dotacje

14. 2 mln dotacji na oczyszczalnie ścieków.
Otrzymaliśmy 2 mln dotacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie to jest obecnie projektowane.

15. Dotacja na drogę gminną w Kierlikówce.
Otrzymaliśmy 289 tyś. na remont drogi gminnej w Kierlikówce, od drogi powiatowej w kierunku Kościoła. Zadanie będzie realizowane w 2021 r.

16. 430 tys. zł na rozbudowę ujęcia wody.
Otrzymaliśmy także dotację w wys. 430 tys. zł na rozbudowę ujęcia wody i zbiorników w Kamionnej. Inwestycja jest obecnie projektowana.

17. Dotacja na rowery elektryczne.
Dotacja 85 tyś to kwota przysługująca Gminie Trzciana w ramach rozwoju turystyki w naborze LGD Dolina Raby. Realizacja planowana jest w 2021 r.

18. Przystosowanie pomieszczeń dla oddziału zerowego w budynku szkoły podstawowej w Trzcianie.
W związku z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkola z dotacji unijnej, zaadaptowano pomieszczenie ZPO w Trzcianie na oddział zerówki. Zadanie sfinansowano z budżetu gminy.

19. Altana przyszkolna w Trzcianie.
Dzięki zaangażowaniu rodziców z Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie udało się wybudować altanę przyszkolną w Trzcianie.

20. Remont oraz malowanie dachu Szkoły Podstawowej w Łąkcie Dolnej.
Największa i najważniejsza inwestycja tego roku w szkole to malowanie dachu. Powierzchnia około 1200 m2 wymagała gruntownego wymycia, wyczyszczenia, odtłuszczenia i dwukrotnego malowania.
Kolejne prace, które udało się wykonać w okresie lipiec-sierpień były możliwe dzięki środkom z budżetu szkoły oraz rady rodziców, ale również dzięki pracy wielu osób i firm, które swoją prace wykonały za darmo bądź tylko za częściowe wynagrodzenie.
- wyremontowano na piętrze szkoły pokój nauczycielski i korytarz górny oraz korytarz łączący piętra - zakres prac obejmował: cyklinowanie parkietów, wymianę parapetów, wymianę mebli, zakup i montaż rolet, wymianę grzejników centralnego ogrzewania, wymianę drzwi do klas i pomieszczeń służbowych, no i oczywiście malowanie wszystkich ścian i elementów wyposażenia,
- na parterze remontu doczekała się łazienka dziewcząt (wielkie dzięki Panu Stanisławowi Janiczkowi) – zamontowano stelaże podtynkowe do WC, zabudowano je ścianą i obłożono płytkami, wymieniono kabiny sanitarne (o konstrukcji z płyt gipsowych) na nowoczesne z laminatu HPL, wymieniono grzejniki, umywalki i baterie oraz oświetlenie i drzwi,
- rozpoczęliśmy również remont łazienek, które znajdują się na zewnątrz od strony placu zabaw.

21. Remont Szkoły w Kierlikówce.
W okresie kwiecień - maj 2020 realizowano w szkole wiele prac remontowych. Zmodernizowano ogrodzenie szkoły od strony zachodniej, w ramach tych prac osadzono nowe słupki, przęsła, założono 130 mb siatki ogrodzeniowej, usunięto też elementy starego ogrodzenia. Pracownicy obsługi kompleksowo odmalowali pomieszczenia przy sali gimnastycznej: korytarz, wejście, szatnie dziewcząt i chłopców, toalety oraz kuchnię i pomieszczenia przy zapleczu kuchennym. Z różnorodnych projektów zakupiono do szkoły nowe ksero, dekoracyjne tablice i szafki do klas. Doposażono pokój nauczycielski w nowe szafki, stół i krzesła.
Ponadto dzięki ofiarności Rady Rodziców wykonano instalację gazową i zakupiono nową kuchenkę do kuchni szkolnej. Zakupiono także krzewy, którymi obsadzone zostały skarpy przed szkołą. Po powrocie do szkoły uczniowie będą mogli cieszyć się metamorfozą pomieszczeń i otoczenia. Przeprowadzone prace z pewnością poprawiły wygląd obiektu, a także bezpieczeństwo i komfort nauki.

22. Parking przy Szkole Podstawowej w Kamionnej.
W Kamionnej wykonano parking przy Szkole Podstawowej. Zadanie zrealizowano ze środków Gminy Trzciana, funduszu sołeckiego Wsi Kamionna oraz zaangażowaniu i pracy społecznej. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli i pomogli w realizacji tego zadania.

23. Publiczna Szkoła Podstawowa w Leszczynie.
Prace remontowe polegały na malowaniu ścian oraz wyłożeniu podłogi panelami winylowymi.
Został również ukończony pierwszy etap prac za boiskiem szkolnym. Wyrównano, ubito i utwardzono plac, który posłuży jako nowe miejsca parkingowe. Dzięki ofiarności i bezinteresownej pracy osób zaangażowanych w realizację tego działania udało się stworzyć dodatkowe miejsce parkingowe, które będzie służyło całej społeczności. Ponadto, w celu poszerzenia placu siłownia zewnętrzna została przeniesiona i zamontowana obok placu zabaw. Te wszystkie prace były możliwe dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej, poświęconemu bezinteresownie czasowi oraz zebranym funduszom.

24. PRZEWIĄZKA PRZY PSP W TRZCIANIE
Trwają prace projektowe w celu uzyskania pozwolenia na budowę przewiązki łączącej dwa budynki Szkoły Podstawowej w Trzcianie. Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo dzieci oraz ułatwi przemieszczanie się dzieci w obrębie budynków.

INNE PRACE REMONTOWO - ADAPTACYJNE

25. Odnowienie boiska sportowego na Orliku w Trzcianie.
Odnowiono boisko do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego. Zostały pomalowane nowe linie, co z pewnością poprawiło jakość korzystania z tego obiektu.

26. Oświetlenie Orlika w Trzcianie naprawione.
Naprawiono również oświetlenie orlika, teraz świecą już wszystkie lampy.

27. PRACE NA BOISKU W RDZAWIE
W 2020 roku zwiększyliśmy kwotę dotacji z budżetu gminy dla Klubu Trzciana 2000
z dotychczasowych 30 do 35 tys. zł.
Prace zostały wykonane z oszczędności budżetu klubu, powstałych w związku z zawieszeniem sezonu piłkarskiego oraz dzięki pracy społecznej piłkarzy, członków i sympatyków klubu.
Wykonano:
- adaptację budynku gospodarczego,
- zakup i montaż boksów dla piłkarzy,
- wyczyszczenie boiska,
- pomalowanie bramek,
- adaptacja studni głębinowej przy boisku,
- umeblowanie szatni w pomieszczeniach,
- wykonano nawodnienie boiska,
- zakupiono blaszak na pomieszczenie gospodarcze przy boisku,
- wymieniono piłko-chwyty,
- oraz krzesełka na trybunę przy małym boisku.

28. ROZBUDOWA ŚWIETLICY W KAMIONNEJ
Rozpoczęto prace związane z rozbudową Świetlicy w Kamionnej. Na ten cel pozyskano 200 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kwota 290 tys. zł została zabezpieczona z budżetu Gminy. Dotacja cieszy tym bardziej, że złożonych wniosków z całej Polski było 764, a akceptację uzyskało tylko 65 wniosków, w tym wniosek Gminy Trzciana.

29. Odnowiony dach na remizie w Kierlikówce
Zakończono prace remontowe związane z malowaniem dachu na budynku remizy OSP w Kierlikówce. Przygotowaniem i zorganizowaniem prac zajęła się Ochotnicza Straż Pożarna w Kierlikówce, która otrzymała na ten cel środki z budżetu Gminy Trzciana w wysokości 10.000 zł oraz z dotacji MSWiA w wysokości 7.500 zł.

30. Zakończenie prac remontowych w Remizie w Kamionnej
4 grudnia 2020 r. odbyło się uroczyste przekazanie do użytku gruntownie odnowionej sali szkoleniowej, pomieszczeń socjalnych i przebieralni. Pomieszczenia te zyskały także nowe wyposażenie. W ramach remontu wymieniono instalację elektryczną w całym budynku. Koszt remontu wyniósł 90.000zł, w tym 60.000zł to dofinansowanie z budżetu Gminy Trzciana, 30.000zł dopłaciło Województwo Małopolskie, 16 000 udało się uzyskać z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego, wkład niefinansowy w postaci wykonanej pracy wnieśli również druhowie i inne osoby prywatne.

Prace konserwatorskie

31. NOWE OGRODZENIE I PRACE KONSERWATORSKIE NA CMENTARZACH WOJENNYCH
Dzięki dotacji z Urzędu Wojewódzkiego zostało wymienione ogrodzenie na trzech cmentarzach wojennych nr 305, 306 i 307 z I wojny światowej w miejscowości Łąkta Dolna. Całość prac na cmentarzu w Łakcie Dolnej została pokryta z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 39.939,11 zł.

32. Prace konserwatorskie oraz ścieżka na cmentarzu wojennym w Leszczynie.
Zakończono również prace konserwatorskie oraz ścieżkę na cmentarz wojenny w Leszczynie. Konserwacji poddane zostały te elementy żeliwne i betonowe ( krzyże i stele), które były najbardziej zniszczone. Całkowita wartość prac na cmentarzu w Leszczynie i opracowanie Programu prac konserwatorskich wyniosła 30.209,45zł, w tym 30.000zł z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Małopolskiego.

33. Remont kapliczki w kamionnej
Zakończono remont Kapliczki Dudziaków z 1891 r. w Kamionnej. Środki finansowe na prace renowacyjne pozyskano z programu „Kapliczki Małopolski” ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 9.000,00 zł., sponsora Pani Natalii Dudziak z Kamionnej oraz Gminy Trzciana. Całość prac to kwota 15.000,00 zł.

Wydarzenia z życia Gminy.

34. Uroczystość 100 rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II
Z okazji 100 rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II Gmina Trzciana u podnóża góry Kamionna, oddała hołd pamięci naszemu Wielkiemu Rodakowi, w postaci pokazu świateł oraz zaśpiewaniu jego ulubionej pieśni pod tytułem ,,Barka".

35. Noworoczne Spotkanie Samorządowe.
20 stycznia 2020 r. w sali „Arkadia" w Trzcianie odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowe, podsumowujące rok 2019.
Na zaproszenie organizatorów, tj. Wójta Gminy Trzciana - Cezarego Stawarza oraz Przewodniczącej Rady Gminy Trzciana - Renaty Paruch przybyło około 130 osób. Byli wśród nich radni, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, działacze społeczni, przedsiębiorcy, pracownicy urzędu gminy itd. W spotkaniu uczestniczyli również posłowie - Arkadiusz Mularczyk i Stanisław Bukowiec, Wicestarosta Powiatowy w Bochni - Ryszard Drożdżak, radni powiatowi - Wiesław Kukla, Józef Mroczek, Mariusz Zając, a także Prezes Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - Tomasz Całka, Komendant Policji w Bochni - Jerzy Polczyk, Kierownik Policji w Trzcianie - Paweł Solarczyk.
Był to czas podsumowań i podziękowań za rok 2019, który okazał się być niezwykle pracowitym i owocnym oraz okazja do przedstawienia planów na 2020 r.

36. Gminny Koncert Kolęd
W niedzielę 12 stycznia w kościele parafialnym w Trzcianie odbyła się III już edycja Gminnego Koncertu Kolęd.
Na zaproszenie do udziału we wspólnym kolędowaniu zjawiło się kilka pokoleń mieszkańców i mieszkanek gminy Trzciana. Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki można było posłuchać w wykonaniu Zespołu ,, Śpiewajace gitary”z Trzciany, Zespołu muzycznego z Kierlikówki, uczniów Szkoły Muzycznej w Trzcianie, zespołu Vox Eremi z Kamionnej oraz Chóru Parafialnego z Trzciany.

37. XII Gminny Konkurs Kolędniczy „Przedszkolaki Kolędują”
Zgodnie z tradycją w Publicznym Przedszkolu w Trzcianie w dniu 17.01.2020 r. odbył się już po raz dwunasty Gminny Konkurs Kolędniczy pt. „Przedszkolaki kolędują”, w którym wzięły udział dzieci 5 i 6 letnie z wszystkich przedszkoli naszej gminy.

38. Kolędowanie i jasełka charytatywne w Kamionnej
W niedzielne popołudnie 19 stycznia 2020 r., na sali gimnastycznej w PSP w Kamionnej miało miejsce niezwykłe, charytatywne wydarzenie pod hasłem ,,Oszaleli Anieli" zorganizowane przez
Grupę Małopolanki. Licznie zgromadzona publiczność wsparła leczenie Michałka Dadeja z Bochni, który urodził się z porażeniem mózgowym i potrzebuje intensywnej rehabilitacji. Dzięki hojności gości, udało się zebrać kwotę 4347,60, która w całości została przeznaczona na leczenie Michałka.

39. Akcja Krwiodastwa i akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Leszczynie.
Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynie zorganizowała styczniu br. wspaniałą akcję.
Ponad 50 dawców którzy oddało swoją krew dla potrzebujących, zarejestrowano w sumie ponad 70 nowych potencjalnych dawców szpiku DKMS, a zebrano 1616.43 zł w puszkach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas trwania akcji.
Współorganizatorzy: OSP Leszczyna
Sztab WOŚP - Hufiec ZHP Bochnia
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie OFC
Fundacja DKMS

40. II Dożynki Gminne
W niedzielę (6 września) w Trzcianie o godz. 11.00 odbyły się II Dożynki Gminne. To piękne święto wszystkich mieszkańców ale w szczególności rolników, które wieńczy ich całoroczny trud rozpoczęło się od wspaniałego korowodu wieńców dożynkowych, który wyruszył spod parkingu ZPO na uroczystą mszę do kościoła parafialnego w Trzcianie. Szczególnie w tym dniu dziękowaliśmy za wszystkie plony i owoce tegorocznego lata. Widocznym znakiem tej wdzięczności były przyniesione przez poszczególne sołectwa dary ( wieniec żniwny, kwiaty i zioła, warzywa, owoce , wino i chleb)

41. Gminny Koncert w Kierlikówce z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.
Dnia 4.10.2020 na placu przykościelnym w Kierlikówce odbył się koncert uwielbienia Boga za św. Jana Pawła II z racji 100. rocznicy jego urodzin. Ponieważ był to jednocześnie dekanalny zjazd młodzieży, wspomniano postać śp. Księdza Jaromira Buczaka. Na scenie prezentował się zespół wokalno-instrumentalny pod dyrekcją Stefana Chyrca, chór Parafialny z Kierlikówki, Zespół Vox Eremi z Kamionnej oraz Grupa teatralna działająca przy parafii w Łąkcie Górnej. Przy okazji tego wydarzenia były zbierane pieniądze na rehabilitację Krystiana Zapała z Kierlikówki.

42. Realizacja projektów dla dzieci.
W minionym roku mimo pandemii zostały zrealizowane następujące projekty dla dzieci ,Umiem Pływać", ,,Jeżdżę z głową", ,,Szkolny Klub Sportowy", ,,Super Ferie", ,,Półkolonie letnie".

43. WYBORY PREZYDENCKIE 2020 - ,,Bitwa o głosy”
W drugiej turze wyborów prezydenckich 2020 do urn wyborczych poszło w gminie Trzciana 78,28 procent uprawionych do głosowania. To absolutny rekord w byłym województwie tarnowskim spowodował, że nasza gmina wygrała bitwę o samochód dla OSP, ale też 50 tys. zł na organizację wycieczek dla dzieci. Gmina Trzciana wygrała nowy samochód strażacki marki Renault, który został przekazany do OSP Kamionna. Ten wielki sukces zawdzięczamy zaangażowaniu i mobilizacji mieszkańców naszej gminy, za co serdecznie dziękujemy.
Ponad to w ramach projektu pn. „Małopolska Olimpiada Frekwencji" zorganizowanych zostało 9 z 10 zaplanowanych jednodniowych wycieczek, w których łącznie wzięło udział 432 dzieci z klas od I-VIII ze szkól podstawowych z terenu Gminy Trzciana.
Każda grupa zwiedziła Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz Park Rozrywki w Inwałdzie.
Wszystkie atrakcje zostały w całości pokryte z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 49 980,00 zł.

44. Akcja maseczka.
Nasza gmina włączyła się w akcję uszycia maseczek, które były szyte przez koła gospodyń wiejskich z naszej gminy. Maseczki były dostarczone do mieszkańców przez strażaków, policję, radnych gminnych, sołtysów oraz wójta.

45. Darowizna samochodu z Inspekcji handlowej wartość ok. 7000 zł.
W dniu 14 lutego br. udało się pozyskać samochód osobowy DACIA LOGAN kombi z 2008r w ramach darowizny od Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie o wartości ok. 7.000 zł. To już drugi darmowy samochód dla Gminy po otrzymanej w zeszłym roku Skodzie fabia kombi.

46. Gmina Trzciana przyjazna Inwestorom.
W dniu 20 lutego uczestniczyłem w konferencji organizowanej przez Krakowski Park Technologiczny z udziałem Wicepremiera Pana Jarosława Gowina i Minister Rozwoju Panią Jadwigę Emilewicz.
Podczas tego spotkania firma Bajo z Kamionnej otrzymała wyróżnienie za otrzymaną pomoc publiczną na rozbudowę zakładu produkcyjnego w Kamionnej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
Nasza gmina również otrzymała wyróżnienie jako gmina przyjazna inwestorom.

47. Zadania przesunięte na 2021 r.
Plac zabaw przy orliku zostanie zrealizowany w 2021r. w związku trwającą procedurą projektową.

48. Realizacja Inkubatora przedsiębiorczości została przesunięta na 2021 r. w związku z przeprojektowaniem inwestycji .

49. W celu lepszej komunikacji z Mieszkańcami wydajemy gazetkę gminną Echo Gminy Trzciana. Trwają prace nad 4 numerem.

50. Spotkania.
W celu pozyskania środków zewnętrznych odbyłem liczne spotkania m.in. z Panem Prezydentem Andrzejem Dudą, Panem Wicepremierem Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro, Panią Minister Rozwoju Jadwigą Emilewicz, Panem Posłem Wiesławem Krajewskim, Panem Posłem Arkadiuszem Mularczykiem, Panem Posłem Norbertem Kaczmarczykiem, Panem Posłem Stanisławem Bukowcem, Panem Posłem Piotrem Sakiem, Panem Wojewodą Łukaszem Kmitą, Panem Marszałkiem Łukaszem Smółką, Ks, Kapelanem Prezydenta RP Zbigniewem Krasem.

51. Dziękuję za wsparcie i pomoc dla naszej gminy:
Paniom i Panom: Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi, Ministrowi Zbigniewowi Ziobro, byłej Premier Beacie Szydło, Wiceminister Zdrowia Józefie Szczurek-Żelazko, Posłowi Arkadiuszowi Mularczykowi, Stanisławowi Bukowcowi, Piotrowi Sak, Wojewodzie Łukaszowi Kmicie, Marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu, Łukaszowi Smółce, Tomaszowi Urynowiczowi, Marcie Malec-Lech, Staroście Bocheńskiemu Adamowi Korcie, Radnemu Powiatowemu Wiesławowi Kukla.
Serdecznie dziękuję również radnym gminnym za pracę na rzecz gminy i wypracowane kompromisy.
Dziękuję Pracownikom Urzędu Gminy za dobrą współpracę z prośbą o dalsze owocne współdziałanie,
Strażakom za gotowość bojową i pomoc niesioną mieszkańcom,
Dyrektorom Szkół za codzienny trud prowadzenia swoich placówek,
Radom rodziców za czyny społeczne,
Piłkarzom za pracę dla klubu Trzciana 2000,
Sołtysom za pracę z mieszkańcami oraz za zaangażowanie w rozwój swoich miejscowości,
Kierownikom jednostek podległych oraz lokalnym działaczom za pracę społeczno – kulturalną,
Przedsiębiorcom za ich codzienny trud prowadzenia działalności gospodarczej,
i wszystkim tym którzy przyczynili się do realizacji tak licznych zadań.


Wprowadzenie: M.R.