powiększ tekst A A A

czwartek 28.01.2021

Kategoria
Pozostałe informacje

Ogłoszenie o naborze do projektu „Jutro-już dziś- integracja społeczna i zawodowa w Gminie Trzciana” na rok 2021

Ogłoszenie o naborze do projektu
„Jutro-już dziś- integracja społeczna i zawodowa w Gminie Trzciana” na rok 2021

Gmina Trzciana- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie ogłasza nabór do udziału

w projekcie Jutro-już dziś- integracja społeczna i zawodowa
w Gminie Trzciana

dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

 Rekrutacja trwa od 1 stycznia do 20 marca 2021 roku

 


Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Trzciana

W ramach projektu realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki wsparcia, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym oraz zdrowotnym:
– treningi kompetencji i umiejętności społecznych
– poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
– poradnictwo zawodowe
– kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych,
- stypendium szkoleniowe
– staże
- wsparcie finansowe
- racjonalne usprawnienia

Warunkiem przystąpienia do naboru jest:
złożenie w terminie do 20.03.2021 r. następujących dokumentów:

– ankiety rekrutacyjnej
– oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Spełnienie wymogów formalnych umożliwiających wzięcie udziału w projekcie będzie weryfikowane przez pracowników socjalnych.

Wymagane dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie poniedziałek piątek 7.30-15.30.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 146136002 lub email: projektRPO@gopstrzciana.pl

 

 

Wprowadzenie: M.R.