powiększ tekst A A A

piątek 29.01.2021

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Informacja dla mieszkańców projektu „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”

       Szanowni mieszkańcy informujemy, że instalacje odnawialnych źródeł energii zamontowane w ramach partnerskiego projektu budowy odnawialnych źródeł energii na terenie woj. małopolskiego, zgodnie z wymogami projektu, zostaną ubezpieczone przez Gminę Trzciana.

Ubezpieczenie będzie  obejmowało wystąpienie zdarzenia losowego  niezależne od woli ubezpieczonego tj. pożar, grad, deszcz nawalny, huragan (silny wiatr), przepięcia. 
Zgodnie z  umową organizacyjno-finansową § 3 ust 2 pkt g  zawartą pomiędzy Gminą Trzciana a mieszkańcem, ubezpieczenia dokona Gmina, natomiast Mieszkaniec pokryje na zasadzie zwrotu składki ubezpieczeniowej na rzecz Gminy.

Okres ubezpieczenia będzie wynosił 60 miesięcy.

O wysokości składki Gmina Trzciana sukcesywnie będzie informować  uczestników projektu.

 

 

Wprowadzenie: M.R.