powiększ tekst A A A

czwartek 04.03.2021

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

       Informujemy, że w dniu 05.03.2021 r. zgodnie z harmonogramem odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów niebezpiecznych z miejsc, z których odbierane są worki z odpadami segregowanymi, czyli „spod domów”. Odbierane będą wyłącznie odpady klasyfikowane jako komunalne, czyli powstające w gospodarstwach domowych (meble, zużyte opony od samochodów osobowych, zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne, zabawki ogrodowe, dywany, wykładziny itp.). Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac remontowych prowadzonych przez mieszkańców oraz odpady rolnicze nie będą odbierane!

 

Wprowadzenie: M.R.