powiększ tekst A A A

poniedziałek 29.03.2021

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Zaproszenie na XX Sesję Rady Gminy Trzciana

                                                       ZAWIADOMIENIE                                                     

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 31.03.2021r. o godz. 18.00 zwołuję XX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Trzciana, proponując porządek obrad jak w załączeniu.


W związku z aktualna sytuacją epidemiczną udział mieszkańców w obradach zostaje ograniczony - sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
Transmisja z sesji tutaj

 

 Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Renata Paruch

                                                     


PORZĄDEK OBRAD
XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Trzciana
31.03.2021r. godz. 18;00 - Urząd Gminy w Trzcianie

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad oraz protokołu
    z poprzedniej sesji Rady Gminy.
  2. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy. 
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Trzciana prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,53 ha, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 918/1, położonej w Trzcianie gm. Trzciana.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2021 r. środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Bochni z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Trzcianie.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 2072K Leszczyna – Nowe Rybie w miejscowości Kierlikówka.
  6. Interpelacje, zapytania i wnioski.
  7. Sprawy bieżące.

       8. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy.

 

 

Klauzula RODO


Wprowadzenie: M.R.