powiększ tekst A A A

czwartek 26.08.2021

Kategoria
Pozostałe informacje

ANKIETA dot. diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych

       Urząd Gminy zwraca się ponownie z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy o wypełnienie załączonej ankiety w formie elektornicznej w celu opracowania Diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych Gminy Trzciana na lata 2021-2025.

 

Link do ankiety TUTAJWprowadzenie: M.R.