powiększ tekst A A A

poniedziałek 30.08.2021

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

INFORMACJA dla rolników

Ponownie informujemy że Gmina Trzciana planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn.  „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym rolnicy, którzy są jeszcze zainteresowani udziałem w Programie, proszeni są o złożenie informacji (formularz+kaluzula informacyjna) o rodzajach i ilości posiadanych odpadów wg załączonego formularza w terminie do dn. 3 września 2021r. w  Urzędzie Gminy w  Trzcianie w pok. Nr 1.18.
Zgodnie z Programem rolnicy zobowiązani będą dostarczyć  wyłącznie  czyste odpady w wyznaczonym terminie do miejsca wskazanego przez Gminę Trzciana.

Gmina realizowała będzie zadanie w II lub III kwartale 2022r. pod warunkiem, pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zadania.

Informacje złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną uwzględnione w złożonym wniosku.   

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 14/6484436.


Pliki do pobrania:

Formularz

Klauzula RODO


Wprowadzenie: M.R.