powiększ tekst A A A

poniedziałek 13.09.2021

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

       Wójt Gminy Trzciana informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

W konsultacji mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust.3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.)

Propozycje zmian i uwag do projektu programu można zgłaszać na załączonym formularzu w formie pisemnej i złożyć na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Trzciana pok. nr 1.14 w godz. pracy urzędu.

Termin konsultacji ustala się od 13-09-2021r. do 16-09-2021r.


Pliki do pobrania: TUTAJ


Wprowadzenie: M.R.