powiększ tekst A A A

czwartek 23.09.2021

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Przypominamy o Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań 2021

Szanowni mieszkańcy!
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września br. Do tego czasu każdy pełnoletni mieszkaniec Polski musi wywiązać się z obowiązku spisowego. Jest to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim wyraz naszej postawy obywatelskiej, ponieważ wyniki spisu będą miały ogromy wpływ na przyszłość naszego kraju.


Spisać można się:

- Samodzielne wypełnieniając formularz spisowy on-line na stronie spis.gov.pl

- Telefonicznie (pod numerem infolinii spisowej: 22 279 99 99) trwa tylko kilka do kilkunastu minut, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

- W Urzędzie Gminy w Trzcianie, codziennie w godzinach 7:30-15:30.
Więcej informacji pod numerem telefonu 14/648 44 20 lub 14/648 44 27

Jedna osoba może spisać wszystkich domowników.

Do spisu należy przygotować numery PESEL osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, powierzchnię użytkową domu i rok jego oddania do użytku, informacje dotyczące uzyskanego poziomu wykształcenia, a także wykonywanego zawodu oraz rodzaju działalności firmy.

Osobom, które obawiają się o bezpieczeństwo swoich danych, przypominamy, że chroni je tajemnica statystyczna. Oznacza to, że dane uzyskane podczas spisu mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Zebrane dane są anonimizowane i w takiej postaci są dalej przetwarzane.

Nie czekajmy – spiszmy się! Spis Powszechny to nie inwigilacja, ale możliwość wskazania kierunku przyszłej polskiej polityki na każdym szczeblu – od centralnego aż do poziomu gminy. Taką szansę mamy tylko raz na 10 lat!

 

Wprowadzenie E.R.

Foto relacja: