powiększ tekst A A A

piątek 08.10.2021

Kategoria
Pozostałe informacje

Kolejna inwestycja drogowa, tym razem za 4,2 mln w miejscowości Trzciana

Obecnie trwają prace związane z modernizacją drogi wojewódzkiej 966 Trzciana - Działy.
Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz dziękuje Wicemarszałkowi Województwa Panu Łukaszowi Smółce oraz Panu Radnemu Wojewódzkiemu Piotrowi Dziurdzi za zabezpieczenie środków w budżecie województwa na ten cel.
Dziękujemy również pracownikom Zarządu Dróg Wojewódzkich za realizację zadania.

Kilometraż modernizowanego odcinka DW 966 – odc. 160 km 0+630 – odc. 160 km 3+000 – długość 2370 m
Termin umowny wykonania przedmiotu umowy: 30-12-2021r.
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe LIMDROG Sp. z o.o.Wprowadzenie: M.R.