powiększ tekst A A A

wtorek 12.10.2021

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

       Wójt Gminy Trzciana przeznacza do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Trzciana, o łącznej powierzchni 29 m2, w budynku numer 66 położonym w miejscowości Rdzawa, gmina Trzciana, usytuowanym na działce ewidencyjnej nr 164 o pow. 0,06 ha, objętej księgą wieczystą nr KW TR10/00071069/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, na okres od 01.12.2021 r. do 31.12.2023 r. z przeznaczeniem na usługi handlowe.

 

 

Wszelkie informacje można uzyskać również na stronie BIP

 

Wprowadzenie: M.R.