powiększ tekst A A A

czwartek 25.11.2021

Kategoria
Pozostałe informacje

VI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP

Kolejny Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP za nami. Był to już VI Zjazd w najnowszej historii strażaków z  Gminy Trzciana. Co pięć lat mija kadencja władz ochotniczych straży pożarnych. W 2021 roku odbyły się więc zebrania sprawozdawczo - wyborcze we wszystkich siedmiu jednostkach OSP Gminy Trzciana, podczas których dokonano wyboru nowych władz statutowych tj. zarządów i komisji rewizyjnych oraz delegatów i przedstawicieli do władz gminnych. Z powodu epidemii cykl zebrań rozpoczął się później niż zwykle i trwał od czerwca  do końca września.
W roku 100- lecia istnienia Związku  Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP został zwołany na dzień 20 listopada 2021 roku. W sali narad Urzędu Gminy w Trzcianie spotkali się wybrani w poszczególnych jednostkach delegaci i przedstawiciele, członkowie władz ustępującego zarządu oddziału gminnego i gminnej komisji rewizyjnej. W Zjeździe uczestniczył Komendant Powiatowy PSP w Bochni mł. bryg.  Robert Cieśla oraz Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz.
Otwarcia zebrania dokonał Prezes ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego - Józef Nowak. Powitał uczestników Zjazdu. Następnie minutą ciszy  uczczono pamięć zmarłych w czasie minionej kadencji strażaków. Zebrani na Przewodniczącego Zjazdu wybrali Jerzego Dudka, a na protokolanta Krzysztofa Kąckiego.
Po przyjęciu porządku obrad i Regulaminu Zjazdu nastąpił wybór czterech Komisji Zjazdowych.
 Kolejną częścią zebrania było złożenie  sprawozdań za okres kadencji. Jako pierwszy sprawozdanie składał Prezes ZOG ZOSP RP w Trzcianie - Józef Nowak, a zaraz po nim informację o swojej działalności przedstawił Komendant Gminny ZOSP RP w Trzcianie - Stanisław Piasecki. Na koniec Gminna Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Zarządu i zawnioskowała o udzielenie mu absolutorium.
 Przewodniczący Zjazdu otworzył dyskusję, w czasie której podkreślono bardzo dobre przygotowanie ratownicze strażaków, ich zapał i wolę niesienia pomocy innym. Było  wiele słów podziękowań i wyrazów uznania pod adresem druhów oraz życzeń dalszego rozwoju i wspólnego działania braci strażackiej. W kolejnym punkcie obrad, zebrani wybrali nowe władze Oddziału oraz delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni. Zjazd przyjął także program działania na kolejną pięcioletnią kadencję. Na koniec zebrania podjęto sześć uchwał zjazdowych, po czym Przewodniczący Zjazdu podziękował uczestnikom  i gościom Zjazdu za przybycie, a członkom komisji zjazdowych za sprawną pracę w czasie obrad. Następnie  przekazał prowadzenie Zjazdu nowowybranemu Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego. Prezes Cezary Stawarz podziękował wszystkim za udział w spotkaniu i zamknął obrady.   

WŁADZE  ODDZIAŁU GMINNEGO NA KADENCJĘ 2021-2026


Zarząd Oddziału Gminnego: Prezes – Cezary Stawarz, Wiceprezes - Krzysztof Kącki, Wiceprezes – Marek Stochel, Sekretarz - Jerzy Dudek, Skarbnik – Tomasz Mikołajek, Komendant Gminny Związku - Stanisław Piasecki, Członkowie Zarządu: Mariusz Kasiński, Tomasz Anielski, Stanisław Kowalczyk, Stanisław Gutowski.

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego: Przewodniczący – Karol Pyrz, Wiceprzewodniczący – Karol Palonek, Sekretarz – Piotr Marzec

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego: Stanisław Gutowski, Emil Kukla, Marek Stochel.

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego: Cezary Stawarz, Tomasz Anielski.

JD.

 

Wprowadzenie: M.R.