powiększ tekst A A A

poniedziałek 29.11.2021

Kategoria
Pozostałe informacje

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

       Wójt Gminy Trzciana przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym grunt orny, stanowiący własność Gminy Trzciana, położony w miejscowości Trzciana, gmina Trzciana, usytuowanym na działce ewidencyjnej 1178/9 o powierzchni 0,65 ha, objętej księgą wieczystą nr KW TR10/00106088/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, na okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. z przeznaczeniem na cele rolnicze.


Wszelkie informacje można uzyskać również na stronie BIP

 

 

Wprowadzenie: M.R.