powiększ tekst A A A

piątek 31.12.2021

Kategoria
Aktualności testowe

RELACJA Z XXVI SESJI RADY GMINY TRZCIANA

W dniu 22 grudnia 2021r. o godzinie 15:30 odbyła się  XXVI  Sesja Rady Gminy Trzciana.
W obradach Sesji Rady Gminy uczestniczyło 13 radnych.

Podczas obrad XXV Sesji Rady Gminy podjęto uchwały jak poniżej:

- Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na rok 2021.

- Przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021.  

- Przyjęcie uchwały Budżetowej Gminy Trzciana na rok 2022.

- Przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022.

- Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/248/21 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Trzciana.

- Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej  Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „SIM Małopolska sp. z o.o.” z siedzibą w Brzesku.

- Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego zasób Gminy Trzciana.  

- Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzciana.

- Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rady Gminy Trzciana na 2022 rok.

- Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Trzciana na 2022 r.

- Przyjęcie informacji o oświadczeniach majątkowych.

Z powyższymi uchwałami można zapoznać się stronie BIP
Relacja z Sesji Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2021r. znajduję się na stronie LINK.

 

 

 

Wprowadzenie E.R.