powiększ tekst A A A

poniedziałek 10.01.2022

Kategoria
Pozostałe informacje

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Trzciana przeznacza do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Trzciana, o łącznej powierzchni 82 m2, w budynku numer 248 położonym w miejscowości Trzciana, gmina Trzciana, usytuowanym na działce ewidencyjnej nr 861/1, objętej księgą wieczystą nr KW TR10/00066538/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, na okres od 01.03.2022 r. do 28.02.2027 r. z przeznaczeniem na usługi handlowe.


Wszelkie informacje można uzyskać również na stronie BIPWprowadzenie: M.R.