powiększ tekst A A A

poniedziałek 17.01.2022

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzciana w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Trzciana w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2022

Wójt Gminy Trzciana zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie / Dz. U. z 2020 r. poz.1057 ze. zm. / do składania ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022r.

 

Wszelkie informacje na stronie BIPWprowadzenie: M.R.

________________________________________________________________________________________________

WYNIKI do pobrania na stronie BIP


Trzciana, dnia 15.02.2022r.


Wprowadzenie: M.R.