powiększ tekst A A A

wtorek 15.02.2022

Kategoria
Pozostałe informacje

V ZJAZD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W BOCHNI

  Duże przetasowania w składzie władz powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bochni przyniósł opóźniony ze względu na epidemię koronawirusa V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, który odbył się 12 lutego 2022 roku w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Bochni.
 Podczas długich obrad, w których uczestniczyli delegaci i przedstawiciele ze zjazdów gminnych, członkowie ustępujących władz powiatowych oraz zaproszeni goście, minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w okresie kadencji Strażaków, wysłuchali sprawozdań Zarządu Oddziału Powiatowego i Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu jawnym prawie jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi, któremu przewodniczył w poprzednich kadencjach Ludwik Węgrzyn.
 Na obrady, którym przewodniczył wybrany przez delegatów druh Grzegorz Sienkiewicz, złożyło się wiele czynności proceduralnych, w tym wybory komisji zjazdowych, złożenie sprawozdań, przemówienia, wybory, głosowanie uchwał.
Podczas obrad wręczono także kilka odznaczeń, odznak i podziękowań. Złotym Znakiem Związku druh Kazimierz Sady z Zarządu Głównego Związku udekorował druhów: Sławomira Błoniarza z OSP Stary Wiśnicz oraz Stanisława Cagiel z OSP Siedlec. Dotychczasowego Prezesa – Druha Ludwika Węgrzyna – Radny Województwa Małopolskiego Pan Krzysztof Nowak udekorował za Zasługi dla Województwa Małopolskiego Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski. Wręczono także Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Pożarnictwa Ziemi Bocheńskiej" przyznane dla Druhów: Kazimierza Sadego, i Stefana Majchera. Członkowie ustępujących władz otrzymali natomiast dyplomy z podziękowaniami.
W zjeździe powiatowym uczestniczyli także delegaci z Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie – druhowie: Stanisław Gutowski, Emil Kukla i Marek Stochel. Odegrali oni dużą rolę w zjeździe uczestnicząc w pracach zjazdowych. Obecni byli także przedstawiciele Trzciany do Zarządu Oddziału Powiatowego: Cezary Stawarz (został zaproszony do Prezydium Zjazdu) i Tomasz Anielski.
 W wyniku wyborów, w części tajnych, zostały wybrane nowe władze Oddziału Powiatowego ZOSP RP na kadencję 2021 – 2026. Na swoich pierwszych posiedzeniach Zarząd i Komisja Rewizyjna dokonały obsadzenia poszczególnych funkcji, które następnie zostały zatwierdzone przez Zjazd. Nowym Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego został Druh Tomasz Całka. Druh Cezary Stawarz – Wójt Gminy Trzciana – powołany został na funkcję Wiceprezesa Zarządu i dodatkowo wskazano go jako drugiego – oprócz Prezesa Tomasza Całki - przedstawiciela do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego. W prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP RP pracować będzie także Druh Tomasz Anielski. Marek Stochel objął funkcję wiceprzewodniczącego Powiatowej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Bochni. Wśród 5 delegatów wybranych na Zjazd Wojewódzki jest Druh Stanisław Gutowski.
 Gratulując sukcesów w tych wyborach trzeba życzyć nowemu Zarządowi powodzenia w działalności i pełnej realizacji przyjętego programu działania.

Fotogaleria >>>

Zdjęcia i relacja: Tadeusz Olszewski