powiększ tekst A A A

wtorek 22.02.2022

Kategoria
Pozostałe informacje

Podziękowanie dla Radnego Wojewódzkiego Piotra Dziurdzi

Serdecznie dziękuję Radnemu Wojewódzkiemu Piotrowi Dziurdzi za wsparcie samorządu Gminy Trzciana w 2021 r. w sprawach:

  1. Modernizacji Drogi Wojewódzkiej 966 wartość zadania 4,2 mln – Budżet Województwa.
  2. Dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na drogi do gruntów rolnych w wys. 250 000 zł.
  3. Dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na remont remizy OSP Leszczyna w wys. 50 000 zł.
  4. Dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na Orkiestrę Dętą w Leszczynie.
  5. Dotacji z MIRS na plac rekreacyjno – sportowy w Trzcianie 66 570 zł.

Serdecznie dziękuję za wsparcie i owocną współpracę.

Cezary Stawarz 
Wójt Gminy Trzciana
Wprowadzenie: M.R.