powiększ tekst A A A

piątek 25.02.2022

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Ostrzeżenie przed czadem

 Tlenek węgla zwykle nazywany czadem jest bezbarwnym i bezwonnym gazem, wobec którego zmysły człowieka są bezbronne, ponieważ nie potrafią rozpoznać go w otoczeniu. Gaz ten jest bardzo trujący w najmniejszych nawet stężeniach, zabija w domu - w miejscu, w którym czujemy się bezpiecznie.

Tlenek węgla powstaje wówczas, gdy coś się spala, a w otoczeniu, gdzie przebiega ten proces jest za mało powietrza     ( tlenu). Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to: kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe, piece opalane drewnem i kuchnie gazowe. Zagrożeniem jest nie tylko brak dopływu powietrza, ale także nieprawidłowy odpływ spalin.

Zatrucia tlenkiem węgla są niebezpieczne, ponieważ powodują silne niedotlenienie narządów wewnętrznych. Początkowo pojawia się lekki ból głowy i zawroty, ogólne zmęczenie, duszność, później trudności z oddychaniem, przyspieszony nieregularny oddech oraz wymioty. Osoba podtruta czadem jest ospała i osłabiona, traci świadomość zagrożenia i całkowicie bierna nie ucieka z miejsca gromadzenia się tlenku węgla. W niedługim czasie traci przytomność i jeżeli nikt nie przyjdzie z pomocą – umiera. Przy wysokim stężeniu tlenku węgla w pomieszczeniu ( 1,28% zawartości CO w powietrzu) nie ma ostrzeżenia w postaci bólu głowy, osoba traci przytomność po 2 - 3 wdechach, zgon następuje po 3 minutach.

 

Ponieważ co roku umiera w Polsce kilkadziesiąt osób z powodu zatrucia tlenkiem węgla, apelujemy o  rozwagę i przestrzeganie poniższych wskazówek:

 - sprawdzaj stan techniczny kominów i urządzeń grzewczych,

 - zapewnij ciągły dopływ powietrza (nawiew) do pomieszczeń, w których odbywa się proces spalania oraz sprawną wentylację z tych pomieszczeń
- nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
- często wietrz pomieszczenia (zwłaszcza kuchnie, łazienki wyposażone

w termy gazowe, kotłownie), a najlepiej zapewnij  - choćby niewielkie - rozszczelnienie okien,
- nie lekceważ objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca

i oddychania. Mogą one być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem.
   

W trosce o własne bezpieczeństwo zachęcamy do zamontowania w domu czujników tlenku węgla i dymu. Czujnik taki powinien  znaleźć się w pokoju z kominkiem lub piecem kaflowym, w pomieszczeniach z kuchenkami gazowymi i gazowymi podgrzewaczami wody, w kotłowni.   Czujnik po wykryciu tlenku węgla lub dymu wydaje bardzo głośny dźwięk, którym ostrzega domowników przed niebezpieczeństwem. Mamy wtedy szansę na opuszczenie zagrożonego miejsca i uratowanie życia.   

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:
- natychmiast zapewnić dopływ świeżego powietrza,
- wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce,
- wezwać służby ratownicze ( telefon alarmowy 112),
- jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha  należy natychmiast zastosować  masaż serca i sztuczne oddychanie.
    Nie wolno wpadać w panikę. Pamiętaj, od Twojego postępowania może zależeć czyjeś zdrowie, a nawet życie.
                                                                                        

 

tl_files/content/aktualnosci/2022/02/2022-02-25/Obraz2.png

 

Opracowanie: JD

Wprowadzenie E.R.