powiększ tekst A A A

poniedziałek 03.01.2022

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jest dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych.
RFRD pozwoli na dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach lokalnych.
Funkcjonowanie FDS powinno przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także do poprawy oraz zwiększenia atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remont drogi Rdzawa Wieś.
Remont drogi gminnej 580607K Rdzawa - Rdzawa Wieś w km od 0+000 do km 1+845 w miejscowości Rdzawa, Gmina Trzciana
Kwota ogólna: 782 109,76 zł
Kwota kwalifikowana: 757 893,52 zł
Dofinansowanie z RFRD: 492 630,00 zł

Termin zakończenia 10.07.2022r.
Projekt skierowany do mieszkańców Gminy Trzciana ma na celu poprawę infrastruktury drogowej, komunikacyjnej w gminie Trzciana, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych. W ramach projektu wykonano remont drogi gminnej na długości 1845 mb w zakresie wzmocnienia istniejącej podbudowy drogi, wykonaniu nowej nawierzchni drogi, wzmocnieniu istniejących poboczy, remioncie przepustów i progu zwalniającgo, oczyszczeniu rowu przydroznego oraz wykonania oznakowania pionowego i poziomego drogi.
Prace zostaną wykonane w okresie od 10.08.2021r do 10.07.2022r.

tl_files/content/aktualnosci/2022/01/2022-01-03B/Mapa bitowa w tablica UG 1.jpg

Zdjcia z realizacji inwestycji - TUTAJ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Remont drogi Kierlikówka - Rdzawa II.
Remont drogi gminnej 580598K Kierlikówka - Rdzawa II w km od 0+000 do km 0+545 w miejscowości Kierlikówka, Gmina Trzciana

Kwota ogólna: 199 351,77 zł
Kwota kwalifikowana: 194 200,32 zł
Dofinansowanie z RFRD: 126 230,00 zł

Termin zakończenia 5.10.2022r.
Projekt skierowany do mieszkańców Gminy Trzciana ma na celu poprawę infrastruktury drogowej, komunikacyjnej w gminie Trzciana, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych. W ramach projektu wykonano remont drogi gminnej na długości 545 mb w zakresie wzmocnienia istniejącej podbudowy drogi, wykonaniu nowej nawierzchni drogi, wzmocnieniu istniejących poboczy, montażu korytek ściekowych oraz wykonania oznakowania pionowego i poziomego drogi.
Prace zostaną wykonane w okresie od 05.11.2021r do 05.10.2022r.

tl_files/content/aktualnosci/2022/01/2022-01-03C/Mapa bitowa w tablica UG 2.jpg

Zdjęcia z realizacji inwetycji TUTAJ

------------------------------------------------------------------------------------------------

Remont drogi Leszczyna - Pod Klubę.
Remont drogi gminnej nr 580465K Leszczyna - Pod Klubę w km 0+000 - 0+818 w miejscowości Leszczyna, Gmina Trzciana

Wg wniosku o dofinansowanie:

Kwota ogólna: 1.645.186,51 zł
Kwota kwalifikowana: 1.645.186,51 zł
Dofinansowanie z RFRD: 1.316.149,00 zł

Po podpisaniu umowy z Wykonawcą:

Kwota ogólna: 1.554.453,15 zł
Kwota kwalifikowana: 1.554.453,15 zł
Dofinansowanie z RFRD: 1.243.562,00 zł

 Termin zakończenia 09.03.2023r.r.
Projekt skierowany do mieszkańców Gminy Trzciana ma na celu poprawę infrastruktury drogowej, komunikacyjnej w gminie Trzciana, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych. W ramach projektu wykonano remont drogi gminnej na długości 818 mb w zakresie wzmocnienia istniejącej podbudowy drogi, wykonaniu nowej nawierzchni drogi, wzmocnieniu istniejących poboczy, montażu korytek ściekowych , remont chodnika oraz wykonania oznakowania pionowego i poziomego drogi.
Prace zostaną wykonane w okresie od 09.06.2022r do 09.03.2023r.

 

tl_files/content/aktualnosci/2022/07/2022-07-27/Mapa bitowa w tablica UG 3 — kopia.jpg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remont drogi Trzciana - Zarzecze
Remont drogi gminnej 580497K Trzciana-Zarzecze /Łąki/ w km od 0+000 do km 0+204 w miejscowości Trzciana, gmina Trzciana

Wg wniosku o dofinansowanie:

Kwota ogólna: 302.129,04 zł
Kwota kwalifikowana: 302.129,04 zł
Dofinansowanie z RFRD: 241.702,00 zł

Po podpisaniu umowy z Wykonawcą:

Kwota ogólna:
Kwota kwalifikowana:
Dofinansowanie z RFRD: 

Termin zakończenia 30.06.2023r.r.
Projekt skierowany do mieszkańców Gminy Trzciana ma na celu poprawę infrastruktury drogowej, komunikacyjnej w gminie Trzciana, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych. W ramach projektu wykonano remont drogi gminnej na długości 204 mb w zakresie wzmocnienia istniejącej podbudowy drogi, wykonaniu nowej nawierzchni drogi, wzmocnieniu istniejących poboczy, montażu korytek ściekowych, oraz wykonania oznakowania poziomego drogi.
Prace zostaną wykonane w okresie od 01.04.2023r do 30.06.2023r.

 

tl_files/content/aktualnosci/2023/05/2023-05-19A/Tablica Trzciana Zarzecze.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------