powiększ tekst A A A

piątek 08.04.2022

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ŚWIADCZENIE 40ZŁ WS. ZAKWATEROWANIA OBYWATELI UKRAINY

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583), w art. 13  przewiduje udzielanie każdemu podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na jego wniosek, świadczenia pieniężnego z tego tytułu. Świadczenie jest udzielane w kwocie maksymalnie 40 zł za osobę dziennie (zarówno osobę dorosłą, jak i dziecko).

 

Świadczenie przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż 60 dni od zakwaterowania.

 

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia został określony przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

 

Świadczenie jest przyznawane na wniosek złożony według wzoru. Załączniki do wniosku stanowią Karty osoby przyjętej do zakwaterowania, wypełniane dla każdej osoby osobno.

 

Złożenie wniosku następuje w gminie, na terenie której mieści się lokal zakwaterowania.

 

Wniosek należy złożyć w:

 

Urzędzie Gminy w Trzcianie

Pok. 1.20

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

tel. 14 648 44 34

 

 

Wprowadzenie E.R.