powiększ tekst A A A

wtorek 12.04.2022

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Obowiązek mieszkańców - deklaracja dot. źródeł ciepła

Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek ten spoczywa na wszystkich właścicielach/zarządcach budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym także budynków gospodarczych, jak i obiektów usługowych.

 

Za nie zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej ewidencji grożą kary administracyjne od 500 zł do 5000 zł.

 

Termin składania deklaracji mija 30 czerwca 2022 r.

 

 

Wprowadzenie: M.R.