powiększ tekst A A A

piątek 15.04.2022

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

RELACJA Z XXIX SESJI RADY GMINY TRZCIANA

W dniu 8 kwietnia 2022 r. o godzinie 16:00 odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy. W obradach wzięło 12 radnych.

Podczas obrad XXIX Sesji Rady Gminy podjęto uchwały jak poniżej:

  1. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana".
  2. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2022r.
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2022 r. środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych
    z zakupem sprzętu specjalistycznego dla KP PSP w Bochni.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Trzciana z innymi gminami polegające na zawarciu umowy dzierżawy nieruchomości.
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  7. Przyjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.

Z powyższymi uchwałami można zapoznać się stronie BIP
Relacja z Sesji Rady Gminy z dnia 25 marca 2022r. znajduję się na stronie LINK.

 

 

 

Wprowadzenie E.R.