powiększ tekst A A A

piątek 13.05.2022

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO PRZEKAZANIA W FORMIE APORTU

Wójt Gminy Trzciana przeznacza do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzesku nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 918/1 o powierzchni 0,53 ha, stanowiącej własność Gminy Trzciana, objętej księgą wieczystą TR10/00106260/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni V Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

 

Wszelkie informacje można uzyskać również na stronie BIP.

 

 

Wprowadzenie: M.R.