powiększ tekst A A A

środa 01.06.2022

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

RELACJA Z XXX SESJI RADY GMINY TRZCIANA

XXX Sesja Rady Gminy Trzciana odbyła się w dniu 24 maja 2022 r. o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy w Trzcianie przy udziale 13 radnych.
Sesja była transmitowana na żywo.


Podczas obrad uchwały, które zostały przyjęte przez Radę Gminy Trzciana to :

 

  1. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2022 r.
  2. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 r. 
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2022 r. środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Trzciana lub jej jednostkom organizacyjnym
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji.
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/278/22 Rady Gminy Trzciana z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Trzciana z innymi gminami polegające na zawarciu umowy dzierżawy nieruchomości.
  7. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Trzciana.

 

Z powyższymi uchwałami można zapoznać się na stronie BIP

 

Transmisja z Sesji Rady Gminy LINK

 

Wprowadzenie E.R.