powiększ tekst A A A

środa 01.06.2022

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Wójt Gminy Trzciana przeznacza do oddania w najem w trybie bezprzetargowym dwa lokale użytkowe o powierzchni 26 m2 i 12,8 m2 wraz z częściami budynku przeznaczonymi do wspólnego korzystania (korytarz, toaleta i klatka schodowa), stanowiące własność Gminy Trzciana, w budynku numer 248 położonym w miejscowości Trzciana, gmina Trzciana, usytuowanym na działce ewidencyjnej nr 861/1, objętej księgą wieczystą nr KW TR10/00066538/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, na okres od 01.07.2022 r. do 31.03.2025 r. z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe oraz biurowe.

 

Wszelkie informacje można uzyskać również na stronie BIPWprowadzenie: M.R.