powiększ tekst A A A

środa 22.06.2022

Kategoria
Pozostałe informacje

Konkurs fotograficzny „Piękna Gmina Trzciana Latem”

Wójt Gminy Trzciana ogłasza konkurs fotograficzny, którego tematem jest prezentacja i promowanie walorów gminnej przyrody, flory, fauny, atrakcji turystycznych oraz krajobrazów Gminy Trzciana.

Prace fotograficzne przyjmowane są do 30 czerwca 2022r. w Urzędzie Gminy Trzciana.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy zapozanac się z REGULAMINEM.


Główne informacje, które należy wiedzieć podczas składania prac:

  • Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie jedną fotografię.
  • W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Gminy Trzciana.
  • Osoby fizyczne, które nie uzyskały pełnoletniości do dnia poprzedzającego rozpoczęcie Konkursu mogą brać udział w konkursie tylko za pisemną zgodą swoich opiekunów prawnych ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA.
  • Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: urzad@trzciana.pl z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny Piękna Gmina Trzciana" lub przynieść do Urzędu Gminy
    Trzciana/sekretariat na pendrivie.
  • Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
  • Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby. - ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA.

Bardzo prosimy aby nadsyłane fotografie po powiększeniu 40x40 cm zachowały ostrość.


Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy w Trzcianie lub pod numerem telefonu 14 648 44 20, 14 648 44 31.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy!


Wprowadzenie: M.R., E.R.